Home » Mozartplantsoen

Mozartplantsoen

Er waren plannen om de voormalige handbalvelden aan de Mozartlaan te bebouwen met flats, Na veel protesten van de omwonenden en de AVN heeft de gemeenteraad besloten om op het terrein een parkje aan te leggen dat later de naam Mozartplantsoen kreeg.

Een werkgroep maakte in overleg met de gemeente een plan, dat recent is uitgevoerd. Het plantsoen blijft nog even afgesloten om de begroeiing te beschermen maar zal in het voorjaar toegankelijk worden. Het aanliggende clubgebouw inclusief jeu de boules baan is aangekocht door de gemeente en krijgt een maatschappelijke bestemming.