Home » Ministerie zet moerasparkje bij het grofvuil

Ministerie zet moerasparkje bij het grofvuil

Achter de Apenrots, het grillige kantoor van het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, ligt sinds 1985 een moerasparkje. Een bijzonder stukje groen waar moerascipressen, bol-esdoorns en een moeraseik tezamen een uitheemse sfeer creëren tussen de hoge gebouwen.

Vanuit de Theresiastraat op weg naar het Centraal Station lopen de meeste forenzen gehaast langs dit moerasparkje.  Het ligt een beetje verstopt in een van de vele hoeken van het gebouw met aan de voorzijde een langwerpige vijver waar goudkarpers rondjes zwemmen en goed gedijen op de stukjes brood die hun in de lunchpauze worden toegeworpen. Het is die groep van 21 moerasbomen die de laatste weken voor beroering zorgen, want er is een kapvergunning voor aangevraagd die de gemeente op 17 oktober ook heeft verleend. De reden is dat het gebouw momenteel leeg staat en binnenkort verbouwd wordt om de Tweede Kamer vijf jaar lang onderdak te bieden.  Toch geen reden om dat moerasparkje te slopen, vraagt u zich af ?  Nou… op die plek heeft de Rijksgebouwendienst een tweede entree voor het gebouw bedacht. Een publieksingang: vanwege de veiligheidsvoorzieningen mag het publiek niet meer door dezelfde ingang naar binnen als de politiek.

“Groen mag wijken voor een hoger belang”, vindt de overheid. “Trouwens, als er over vijf jaar weer terug verhuisd wordt naar het Binnenhof, breken we de Apenrots toch af”, is de stellige overtuiging. Publiekelijk is daar echter nog niets over bekend.
Doodzonde

De AVN vindt het doodzonde om dit prachtige miniparkje te slopen om een dergelijke triviale reden. Bovendien is een alternatief zó ontworpen. Het is technisch heel goed mogelijk om via een brug een ingang te maken tussen de bomen door. Een beetje architect draait zijn hand niet om voor zo’n ingreep. De AVN heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend omdat we van mening zijn dat deze bomen makkelijk gespaard kunnen worden. Juist in tijden van klimaatverandering met hete, droge zomers moet je plekken met groen en water koesteren in de stad. Dit parkje ligt te midden van hoge gebouwen in een dichtgemetselde omgeving.  Elders in de stad treffen we hitte-eilanden en worden temperaturen van meer dan 50 graden C. gemeten op de gevel. Daar zoeken we de oplossingen door juist extra groen aan te brengen. Dan moeten we het hier niet gaan vernielen. U hoort er binnenkort meer over.