Home » Milieuvriendelijke bestrijding Japanse duizendknoop

Milieuvriendelijke bestrijding Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een agressieve groeier. Vooral in bermen met zachte bodems groeien de wortelstokken elk seizoen meters lang uit en op bijna elke 10 cm ontspruit er een stengel die tot 2 meter hoogte groeit. De plant laat op die manier geen ruimte over voor andere planten en we zien de laatste twee jaar dan ook een grote verspreiding van monoculturen van uitsluitend Japanse duizendknoop.

Maaien helpt niet
Maaien heeft weinig nut, want de groeikracht van de plant is zo groot dat afgemaaide stengels makkelijk opnieuw uitlopen en ook het maaisel kan gaan wortelen, zelfs als het een poosje droog heeft gelegen. Dit is dan ook de oorzaak waardoor de plant zich het afgelopen jaar zo massaal heeft verspreid. Zowel provincie als gemeente waren al van plan als laatste redmiddel de plant te bestrijden met glyfosaat (Roundup) een chemische bestrijding dat we liever niet in ons groene milieu gebruiken. En feitelijk is glyfosaat sinds 2015 een verboden middel in de openbare ruimte.

Bestrijden met heet water
Haagwinde blijkt niet alleen in Den Haag te worden gelezen, want twee maanden geleden belde een ondernemer uit Kollum (Friesland) met de mededeling dat hij de oplossing voor het probleem in huis heeft. Een bestrijding met heet water van 120 graden zorgt voor het direct afsterven van plant en wortelstokken. Er wordt zowel bovengronds als ondergronds gewerkt. In het eerste geval met een stoomvernevelaar en ondergronds met een injectiestang die tot een meter diep tussen de wortels wordt gestoken. De plant wordt als het ware plaatselijk gekookt. Omdat het maatwerk op de vierkante meter is, kan de overige vegetatie worden ontzien. De nadelen voor de natuur in de omgeving zijn dan ook te verwaarlozen. Uiteraard kan niet gegarandeerd worden dat de woekeraar na slechts één behandeling het loodje legt, maar het eerste seizoen ligt het succes al wel op 30 % en na vier keer achtereen behandelen is de locatie zo goed als schoon.

Prijs op Duurzame Dinsdag
Inmiddels heeft deze aannemer een demonstratie gegeven en de resultaten zijn zeer hoopgevend. De gemeente Den Haag wil de locaties met Japanse duizendknoop vanaf het voorjaar 2017 met deze bestrijdingsmethode  laten aanpakken. Naar nu blijkt, heeft dit bedrijf (Weed Free Service) met deze uitvinding afgelopen jaar de tweede prijs op Duurzame Dinsdag gewonnen.