Home » Meer bunkers open in Nieuwe Scheveningse Bosjes?

Meer bunkers open in Nieuwe Scheveningse Bosjes?

Het Altantik Wall Museum wil het aantal opengestelde bunkers in de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de rand van de Badhuisweg uitbreiden. Op deze locatie zijn er al twee toegankelijk voor publiek. De bunkers zijn van maart tot oktober enkele zondagen per maand geopend. In mei en juni worden schoolklassen rondgeleid.

Het museum wil al langer meer bunkers in gebruik nemen. Het bestuur had de gemeente gevraagd dit in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen. De omringende bewonersorganisaties waren daar minder gelukkig mee en hebben samen met de AVN een zienswijze ingediend tegen dat voornemen. De bestaande bunkers kunnen de belangstelling namelijk gemakkelijk aan en verdere uitbreiding van de museale activiteiten in de Nieuwe Scheveningse  Bosjes is een  onnodige aantasting van het bos. De bunkers liggen namelijk onder de grond en zouden moeten worden uitgegraven. Onze zienswijze is ten dele gehonoreerd.
De dubbelbestemming museum en bos wordt beperkt tot de reeds opengestelde bunkers. De andere bunkers krijgen deze dubbelbestemming niet en er mag niet verder ontgraven worden omdat uit een inventarisatie bleek dat er mogelijk vleermuizen en boommarters aanwezig zijn.
Dit voorjaar echter werden de buurtbewoners op een zaterdagmorgen toch opgeschrikt door graafwerkzaamheden bij de andere bunkers. De gravers vertelden dat zij toestemming van de gemeente hadden. De buurtwoners twijfelden daaraan, er had immers nog geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van vleermuizen en boommarters. Ze vonden het ook een beetje vreemd dat ze niet geïnformeerd waren. Er volgde een melding aan de verantwoordelijk wethouders Revis, Wijsmuller en Klein en inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van het museum. Het Atlantik Wall Museum wil graag grotere groepen schoolkinderen ontvangen en meer aandacht besteden aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de bewoners van Den Haag. De bunker die ze daarvoor wil gebruiken is echter identiek aan één van de reeds opengestelde bunkers en niet bijzonder geschikt voor het doel. Met de uitbreiding kunnen zij straks een halve klas extra ontvangen. De wethouders hebben desondanks aangegeven het museum in hun plannen te steunen. Zowel de AVN als de omringende bewonersorganisaties vinden dat de plannen het groen van de Nieuwe Scheveningse Bosjes onnodig aantasten. We denken dat er betere oplossingen zijn door samen te werken met eigenaren van gebouwen en musea in de buurt, zoals bijvoorbeeld het vlakbij te openen Oranjehotel in de Scheveningse gevangenis. Op die plek wordt duidelijk wat mensen in de oorlog is aangedaan. De buurt zal er daarom alles aan doen om onnodige aantasting van het groen te voorkomen