Home » Meedenken met Madeliefveld

Meedenken met Madeliefveld

Omwonenden van het Madeliefveld in Leidschenveen maken zich zorgen over bouwplannen die woningcorporatie WoonInvest voor het terrein heeft. Omdat de AVN in 2017 al een zienswijze indiende op het bestemmingsplan voor deze omgeving, namen bewoners contact op voor advies.

 

Door: Aletta de Ruiter

 

Het Madeliefveld ligt langs de Zoetermeerse Rijweg in het centrum van de vinexwijk. Het nu nog braakliggende terrein is een belangrijke schakel in de ecologische verbindingen van de wijk. De groene dijk langs de Rijweg is ‘s zomers een bloeiend spektakel dat veel insecten en vlinders aantrekt. Indien daar straks een groot huizenblok tussenin staat, blokkeert dat de mogelijkheid voor migratie van die levende have. De omwonenden hebben, naast dit ecologische pijnpunt, nog meer zorgen over deze verdichting. Ze vrezen een gebrek aan recreatieve ruimte, gebrek aan zichtruimte, schaduwwerking en last but not least overbevolking in dit toch al dicht bebouwde deel van de wijk.
Nu het bestemmingsplan, ondanks de aanbevelingen van de AVN voor een groene bestemming, toch ongewijzigd is aangenomen door de gemeenteraad, is het onwaarschijnlijk dat er niet gebouwd gaat worden. Het gaat er nu om het proces van ruimtelijke inrichting, bouw en verdichting te begeleiden om te zorgen dat alle functies een plek krijgen. Maar hoe pak je dat aan?

 

Organisatievorm kiezen
De ervaring leert dat bewonersparticipatie gediend is bij een goede groepsvorming. Om een gezamenlijke doelstelling na te streven is het belangrijk om georganiseerd te zijn. Dat praat ook makkelijker met externe partijen en de gemeente. De oprichting van een juridische rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting hoort tot de mogelijkheden. Indien buurtgroepen zich gaan inzetten voor een gezamenlijk doel en ook een vorm van bedrijfsvoering willen nastreven dan behoort een coöperatie U.A. tot de mogelijkheden. Die laatste afkorting staat voor ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Als AVN hebben we hiermee ervaring opgedaan bij het project Hitte-eiland Haegsch Hof. De gemeente steunt een dergelijke bestuursvorm en subsidieert de oprichtingskosten, mits de doelstellingen van de groep gericht zijn op duurzaamheid en zelfwerkzaamheid.

 

Rol van de AVN
Als AVN beperken we ons uiteraard tot adviezen die overeenkomen met onze eigen doelstellingen. Maar de noodzaak tot het in stand houden en verbeteren van de groene ecologische structuren in de wijk zijn voldoende om een brede samenwerking niet in de weg te zitten. Het hele idee staat nog in de steigers, de kleine groep bewoners die dit is gestart, oriënteert zich op meerdere fronten. Ze hebben ook contact opgenomen met het stadsdeel en de politiek en zoeken medebewoners die zich willen aansluiten. Woningbouwvereniging WoonInvest op haar beurt opereert nog in de initiatieffase. De plannen zijn nog niet definitief, er kan dus nog meegedacht worden. Dat wordt een hele uitdaging, want waar laat je naast bouwblokken, parkeerplaatsen en kinderspeelplekken ook een wadi voor de opvang van regenwater en een hoogkwalitatieve ecologische corridor.