Home » Massaslachting rugstreeppad Westmade Noord

Massaslachting rugstreeppad Westmade Noord

In de gemeente Westland zijn rugstreeppadden massaal gedood bij de voorbereidingen van het bouwterrein Westmade Noord in Monster. Enorme vrachtwagens met zand reden af en aan om het terrein op te hogen. Dit terwijl dit deel van het terrein het leefgebied is van de rugstreeppad.

Woensdag 21 juli is de gemeente Westland gestart met voorbereidende werkzaamheden aan de westkant van het toekomstige woongebied Westmade Noord. Belangengroepen hebben de gemeente Westland wel degelijk ingelicht over de aanwezigheid van de rugstreeppad ter plaatse en er loopt nota bene een procedure over bij de Raad van State.

Daags na de start van de werkzaamheden constateerden bewoners dat er geen teken van leven meer was van de rugstreeppadden. Zij hebben dit gemeld bij Omgevingsdienst Haaglanden en die van de provincie Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst is gaan kijken, er waren toch nog padden en vervolgens zijn de werkzaamheden stilgelegd.