Home » Madurodam wil weer uitbreiden

Madurodam wil weer uitbreiden

3200 Hagenaars hebben gereageerd op de plannen voor het Internationale Park, 1800 stuurden ansichtkaarten met “Red de Scheveningse Bosjes” en 1400 schreven een eigen reactie. Daar zitten vast veel AVN-leden bij. Nog heel veel dank voor uw steun aan de natuur! Kort voor het ter perse gaan van de Haagwinde kwam het heuglijke nieuws dat Wethouder Revis heeft geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is voor de uitvoering van het conceptplan. De reacties worden verwerkt in een rapportage. Hij schrijft: “Op basis van deze rapportage wil ik in gesprek gaan met de stad om te komen tot een gedragen ambitie voor de groengebieden en een bijpassend definitief raadsvoorstel”. Maar daarmee is het gevaar voor de Scheveningse Bosjes bepaald niet afgewend. Door: Caroline de Jong

Madurodam wil weer uitbreiden
Madurodam wilde begin jaren ‘90 een groot stuk Scheveningse Bosjes kappen om uit te breiden. De NRC schreef indertijd over “de grootheidswaanzin van de miniatuurstad”. De discussie heeft toen in totaal zeven jaar geduurd.
Mooi is dat de bewonersorganisaties, de AVN en Madurodam uiteindelijk afspraken maakten waarover iedereen tevreden was. Madurodam heeft de organisaties zelfs bedankt dat de eerdere plannen waren tegengehouden. In plaats van een saai, rechthoekig, plat plan kwamen er speelse dijken en een groter stadje in een kom met groen eromheen, wat de illusie wekt van een aparte wereld. De organisaties waren op hun beurt blij dat het bos grotendeels werd behouden. Dat wordt nu beschermd door het ‘bestemmingsplan/beheersverordening’, als rijksbeschermd Stadsgezicht, door het Haagse groenbeleidsplan, de Boswet en de Flora- en faunawet. Een paar jaar later werd het aantal parkeerplaatsen uitgebreid op het parkeerterrein naast de Bataaf met de belofte van een zo groen mogelijke aankleding.
Een paar jaar geleden heeft Madurodam op eigen terrein een aantal vernieuwingen doorgevoerd, precies volgens de afspraken van 20 jaar geleden. De attracties zijn interactiever geworden, je kunt nu eindelijk die brand op de boot zelf blussen! Dat was een succes, het aantal bezoekers nam fl ink toe. Behalve maquettes zijn ook andere attracties toegevoegd.

Weer uitbreiden?
Nu wil Madurodam echter verder uitbreiden en heeft zijn oog laten vallen op het stuk bos tussen Haringkade en Ver Huellweg. De directeur zegt om de paar jaar weer nieuwe attracties nodig te hebben om het publiek vast te houden.
Hij wil geen nieuwe maquettes meer maar andere educatieve attracties en meer attracties overdekt, voor als het slecht weer is.
Gelukkig heeft de gemeente prompt en goed gereageerd door het stellen van een aantalrandvoorwaarden voor uitbreiding: behoud van groen in kwantiteit en kwaliteit,  openbaarheid ervan, betrekken van omwonenden en belanghebbenden enz.
Madurodam zegt deze voorwaarden te onderschrijven. Madurodam vroeg daarop de wijkorganisaties en natuurorganisaties zoals de AVN om hun uitgangspunten en startte een overleg. Dat is nu gaande.

Uitgangspunten van AVN en omwonenden
Voor de natuur zijn zo groot mogelijk aaneengesloten groengebieden van groot belang. Goede ecologische verbindingen. Dit deel van Den Haag ligt immers midden in de duinenrij en de grote groengebieden dienen als verbinding tussen Oost- en Westduinen. Juist het stuk achter Madurodam is van belang voor de ecologische verbindingen tussen Scheveningse Bosjes enerzijds en het Westbroekpark en de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de andere kant van het kanaal.
Het is nu een rustig stuk natuur. Naast vele zangvogels, broeden hier ook de buizerd en de bosuil. Zulke grote vogels hebben die rust in een flink areaal juist nodig.

Beschermd stadsgezichtHet bos achter Madurodam heeft een dichte structuur van jonge en oudere loofbomen. Het is na de oorlog opnieuw aangeplant nadat de bezetter het duin met het uitzichtpunt van de 72 trapjes heeft afgegraven en het daarnaast gelegen sparrenbos gekapt.
Het stuk bos is ook cruciaal voor het Rijksbeschermd Stadsgezicht. Wie kent niet het zicht vanaf de Teldersweg op de prachtige waterpartij met haar monumenten en het groene decor er omheen? Waar je een breed, onaangetast uitzicht hebt en Madurodam nu niet is te zien. Ook de fiets- en wandelroute langs de Haringkade richting  Scheveningen is schitterend met aan de ene kant het kanaal met futen en duikeendjes en de groene boshelling aan de andere kant. De vele gebruikers genieten daar  dagelijks van op weg naar school en werk.

Uitbreiden op eigen terrein en ondergronds
Wij willen daarom het bosperceel behouden. Wij stellen Madurodam voor uit te breiden door het eigen terrein maximaal te gebruiken. Je ziet daar bijvoorbeeld een aantal grote loodsen voor onderhoud en hoveniers, en een parkeerterrein voor de  werknemers.
Ook het versteende voorterrein en het parkeerterrein voor bussen en bezoekers kan beter benut worden. Die ruimte kan zelfs meervoudig gebruikt worden door ondergronds te gaan. Dat kan gefaseerd, Madurodam hoeft dan niet dicht tijdens de vernieuwing.

De eerste voorstellen van Madurodam
Madurodam heeft een ingenieursbureau gevraagd om voorstellen te maken en die dan te toetsen aan de eigen wegingscriteria. De presentatie van de eerste ‘oplossingsrichtingen’ was teleurstellend. Helaas heeft het bureau niet begrepen waar het de organisaties om gaat, behoud van het bos en het bestaande stadsgezicht.

Toevoegen van groen op het terrein van Madurodam zelf of op het voorplein weegt absoluut niet op tegen het verlies van habitat voor flora en fauna, de kap van oude bomen, de verbreking van de ecologische verbindingen, de versnippering van het bos, of de vernietiging van het beschermd stadsgezicht.
Wij hebben in het eerste overleg onze teleurstelling uitgesproken. Het overleg krijgt een vervolg. Wij hebben Madurodam gevraagd om een mix van oplossingen op het terrein zelf of op het voorterrein uit te werken. Om het meest bosvriendelijk alternatief. We willen geen verdere versnippering van de Scheveningse Bosjes. Het is niet aanvaardbaar om daar telkens weer nieuwe stukken vanaf te knabbelen !