Home » Madurodam mag weer uitbreiden

Madurodam mag weer uitbreiden

In 2019 werd de uitbreiding van Madurodam vastgelegd in het bestemmingsplan. Daar kwamen bezwaren tegen, maar die zijn recent allemaal afgewezen door de Raad van State.

Caroline de Jong

 

Hoe komt dat ook al weer?
In 1996 breidde Madurodam ook uit. Na zeven jaar polderen kon de hoeveelheid te kappen bos worden beperkt. Door de creatieve inzet van gasbaten werd namelijk een duurder plan mogelijk. Een en ander werd vastgelegd in een bestemmingsplan en de Scheveningse Bosjes werden deel van een Rijksbeschermd stadsgezicht. Twintig jaar later wil Madurodam weer uitbreiden. In de eerste plannen ging dat ten koste van 4,5 hectare bos. Natuur- en bewonersorganisaties stelden voor in plaats daarvan uit te breiden op het voorplein en op eigen terrein. Het plan werd bijgesteld, er zal minder bos verloren gaan en bovendien deed Madurodam een aantal beloftes.

 

Het voorplein zal vergroend worden.
Op de nieuwe paviljoens komen groene daken met inheemse struiken en kruiden die een boszoom vormen, aantrekkelijk voor vogels en vlinders.
Aan de kant van het bos komt als afscheiding een ecowal.
Bijzondere bomen worden zo veel mogelijk behouden.
Als compensatie voor de kap worden er bomen bijgeplant op het talud van de Koninginnegracht, waar nu al een boomweide is.

In juli 2017 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring, nadat Madurodam een convenant had getekend met bewonersorganisaties dat dit de laatste uitbreiding zal zijn.

 

Bomen behouden
In totaal gaat ‘slechts’ 0,6 hectare van het bos verloren, tussen twee duinruggen. Dat is aanzienlijk minder dan oorspronkelijk gepland, mede dankzij de inzet van de AVN. Maar kap kon helaas niet helemaal worden voorkomen. In het stuk bos dat bij de uitbreiding verloren gaat is door de AVN een inventarisatie van de bomen gedaan. Daaruit blijkt dat zes bomen het behouden extra waard zijn. Het gaat om onder andere meerstammige eiken, beuken en hulst.

 

Een ecowal, een bijzondere afscheiding
In het bestemmingsplan is ook vastgesteld dat er een ‘ecowal‘ moet komen tussen Madurodam en het overgebleven bos. Het belangrijkste doel ervan is om duidelijk de grens vast te leggen, waarbinnen Madurodam kan uitbreiden. Madurodam heeft aangegeven dat het niet alle geplande paviljoens tegelijk gaat bouwen. Het gaat elk jaar een nieuwe attractie maken om na tien jaar opnieuw te beginnen. De ecowal moet voorkomen dat deze zich herhalende bouwwerkzaamheden steeds weer schade aan en verstoring in het resterende bos veroorzaken.
De wal moet daarom robuust zijn. Daarnaast moet de ecowal een groene afscherming vormen die de nieuwe gebouwen van Madurodam vanuit het bos aan het oog onttrekt. De afscheiding zelf moet ook bijdragen aan de biodiversiteit. Volgens het bestemmingsplan komt de ecowal op drie meter afstand van het zogenaamde olifantenpad aan de kant van het huidige Madurodam. De wal moet minimaal 2,5 meter en maximaal 5 meter hoog zijn. Waar nodig meandert hij om te behouden bomen heen. Al met al een uitdaging voor Madurodam om een ontwerp te maken dat aan deze uitgangspunten voldoet.

 

Advies
De AVN heeft over de ecowal op grond van het bestemmingsplan advies geleverd. Daarin staan onder andere bovengenoemde uitgangspunten, voortvloeiend uit het overleg met alle betrokken natuur- en bewonersorganisaties.