Home » Maaien in Rijswijk; mag het een ietsje minder?

Maaien in Rijswijk; mag het een ietsje minder?

In het voorjaar, als het gras begint te groeien, hoor je ze weer: de maaimachines. Op steeds grotere en snellere apparaten wordt het openbaar gazon gekortwiekt. De geur van gemaaid gras stijgt op, veel mensen vinden dat een heerlijke lucht. Veel mensen houden ook van strakke gazonnetjes. Toch is er veel voor te zeggen om het eens anders te doen. Door: Peter Hegi

Het maaien van gras en andere planten kan kort gezegd op twee manieren. Bij de eerste manier wordt het gras in kleine stukjes kapot geslagen; dit blijft liggen om te composteren en als voedsel te dienen in de bodem. Zo wordt de grond verrijkt. Deze manier van maaien noemt men klepelen.
Bij de andere manier van maaien wordt het gras van onder afgesneden. Vervolgens wordt het afgevoerd waardoor de bodem niet verrijkt wordt maar eerder verschraalt. Vaak laat men het gemaaide gras een weekje liggen zodat zaden van bloeiende planten de kans krijgen in de bodem te verdwijnen en insecten een goed heenkomen kunnen zoeken. Deze manier van werken noemt men gewoonlijk maaien met afvoeren.
Er is nog een andere indeling en wel tussen intensief en extensief maaien. Bij intensief maaien, als het gaat om gazonbeheer, wordt er iedere 14 dagen gemaaid, beter gezegd geklepeld.
Bij extensief maaien maait men slechts een enkele maal per het jaar, dit kan zowel klepelen als maaien en afvoeren van het maaisel zijn.
In Rijswijk wordt sinds jaar en dag vooral geklepeld. Slechts op een paar plekken wordt gemaaid met afvoer van maaisel. Veel plekken worden ook intensief gemaaid. De Rijswijkers houden van netjes, dat zijn ze gewend.

Schuiven in het maaibeleid
In november vorig jaar heeft er een overleg plaatsgevonden tussen mij,  portefeuillehouder Rijswijk van de AVN en enkele groenambtenaren van de gemeente. Hierbij kwam de maaikaart van de gemeente op tafel. Doel van het overleg was om te bezien of een meer ecologische vorm van maaien mogelijk was. Al gauw werd duidelijk dat dat er niet in zat. Wel was het haalbaar om wat verandering aan te brengen in de plekken waar wel gemaaid wordt met afvoer. Op deze manier krijgen ecologisch kansrijke plekken meer de ruimte om uit te groeien tot bloemrijke weides.
In dat overleg is ook afgesproken dat bij een aantal van de singels een meter gras langs het water kan blijven staan. Op deze manier kunnen oeverplanten  uitgroeien en bloeien om tot nut te zijn voor insecten, amfibieën en oeverbroedende vogels.

Inventarisaties oevers

In mei dit jaar heeft de portefeuillehouder de stroken langs het water geïnventariseerd (er is alleen naar de planten gekeken). Opvallend was dat een meter gras laten staan niet altijd makkelijk bleek, veel stroken waren aan de magere kant. Maar ze waren er wel. Alle begin is moeilijk.
Bij de inventarisatie bleek dat er toch een aardige diversiteit aan planten te vinden is. Weliswaar werden op veel plekken de stroken overheerst door planten als fluitenkruid, brandnetel, weegbree e.d., maar er werden hier en daar ook leukere soorten gevonden zoals ereprijs (gewone-, grote-, draad- en tijm-ereprijs), verschillende zegges die vaak lastig te determineren zijn, moerasspirea, holpijp, gewone waterbies en heelblaadjes. In de stroken van de Sir Winston Churchilllaan zijn zomaar 53 plantensoorten aangetroffen. Dat is bepaald geen slechte score.
Als portefeuillehouder AVN zal ik de stroken nog een paar keer inventariseren en vervolgens een rapport opstellen en aanbieden aan de wethouder die verantwoordelijk is voor groen en  biodiversiteit.

De AVN houdt zich al 90 jaar bezig met het behoud van de natuur in Den Haag en omstreken. Vaak gaat het hierbij om houden wat je hebt. In Rijswijk wordt de AVN uitgenodigd mee te denken in het vinden van manieren om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Men wil meer natuur in de openbare ruimte. Hierbij krijgt de AVN niet alleen een rol in het behoud van het historisch groen van Rijswijk maar ook in het creëren van nieuwe mogelijkheden voor stadsnatuur. We houden u op de hoogte.