Home » Lobby voor behoud Madurodambos

Lobby voor behoud Madurodambos

Afgelopen jaar was het 100 jaar geleden dat George Maduro werd geboren. Madurodam herdacht dit heugelijke feit op 15 juli. Het ministadje is immers de erfenis van de verzetsheld die in de Tweede Wereldoorlog zijn leven liet voor het vaderland. In dit herdenkingsjaar gaf Madurodam echter te kennen het ministadje ontgroeid te zijn. Om levensvatbaar te blijven wil de attractie groeien. Ten koste van het achterliggende bos.

“De discussie over de uitbreidingsplannen van Madurodam wordt inmiddels breed gevoerd. Wat begon met meedenksessies voor een beter ruimtegebruik is nu uitgegroeid tot een tegenstelling tussen partijen die ieder hun belangen verdedigen. Madurodam blijft bij het standpunt dat uitbreiding in het achterliggende bos het enige redmiddel is om de attractie een toekomst te geven. Tegen een gezonde toekomst bestaat natuurlijk geen bezwaar. Het simpel claimen van een stuk openbaar bos is echter te gemakkelijk. Steeds meer Hagenaars willen het bos behouden. Die mensen zijn doordrongen van het feit dat je een waardevol groengebied maar één keer kunt offeren. Eenmaal gekapt, komt dat bos nooit meer terug. Er is simpelweg  geen ruimte meer in de stad om de schade te compenseren op een andere plek. Veel Hagenaars vinden het niet te verdedigen dat een gemeentebestuur voor een bedrijf als Madurodam een uitzondering zou maken. Dat schept immers een precedent voor andere.”

Acties voor natuurbescherming
Bovenstaande tekst is het begin van een artikel dat de AVN begin december samen met een vijftal bewonersorganisaties, de Bomenstichting Den Haag en de Haagse Recreatieruiters in het weekblad Den Haag Centraal heeft gepubliceerd. Het is een van de lobbyactiviteiten om aandacht te vragen voor het behoud van het stuk bos achter Madurodam. De AVN is dus niet de enige partij die zich zorgen maakt. Net als aan het begin van 2016 toen half Den Haag zich opwierp voor de Scheveningse Bosjes, wordt de groep belangenbehartigers voor dit stuk bos elke week groter.

Wandeling met raadsleden

Eind september had de AVN al een uitnodiging gestuurd naar alle politieke fracties om samen een wandeling te maken door het bos. Daar was gelukkig veel belangstelling voor. Tijdens de rondgang is er dan ook veel gediscussieerd en konden we uitleg geven over de kwaliteit van dit deel van de Scheveningse Bosjes. Een belangrijk informatiemoment want geen van de deelnemers kende het gebied goed en de uitspraak ‘achterstallig onderhoud’ was een van de eerste opmerkingen die we hoorden. Men doelde op het dode hout dat links en rechts van het pad ligt. Gelukkig konden we uitleggen dat bosbeheer niet hetzelfde is als parkonderhoud. In een bos hoort ook dood hout aanwezig te zijn. Goed voor de insecten, bacteriën en schimmels, die op hun beurt weer voedsel zijn voor vogels of meehelpen aan het verteringsproces. Een bos is een ecosysteem op zichzelf waar de totale cyclus van leven en doodgaan aanwezig moet zijn.  In een bos wordt niet geschoffeld of geharkt. Het onderhoud bestaat uit het om de vijf tot acht jaar weghalen van bomen die te dicht op elkaar groeien. Dan komt er weer lucht en licht op de bodem en daar profiteren de andere bosplanten van. Wat dat betreft ziet het bos achter Madurodam er goed uit. De raadsleden kregen het boekje ‘Het Madurodambos’ mee naar huis, waarin we dat uitleggen.

Lobby bij de wethouder
Uiteraard hoort een overleg met de verantwoordelijke wethouder tot een van de belangrijkste lobbyactiviteiten. Hier wordt immers het beleid gemaakt. Ook Boudewijn Revis bleek bezorgd over het bos, maar zocht wel naar compromissen. “Madurodam heeft immers ruimte nodig om te overleven”, was zijn stellige overtuiging. Revis zit in een spagaat, want hij moet zich aan de eigen randvoorwaarden houden maar hij wil de kool en de geit sparen. Het bos achter Madurodam valt onder de Boswet gaf hij de AVN mee. Dat houdt in dat er alleen gekapt mag worden als er voldoende compensatieruimte voor nieuw bos wordt gevonden.  Dat is een flinke valkuil, want compenseren hoeft niet direct naast de deur te gebeuren. Revis was blij dat Madurodam was afgestapt van het eerste uitbreidingsplan om het hele bos te willen annexeren en nu slechts een derde deel van het bos nodig heeft. Die tevredenheid deelt de AVN niet, want we vinden het  misleidend om te doen alsof Madurodam een genereus gebaar maakt door af te zien van iets waarop het helemaal geen aanspraak kan maken. We hebben er bij de wethouder op aangedrongen betrokken te worden  bij het maken van het Programma Uitvoerings Kader dat de gemeente momenteel opstelt en waaraan de uitbreiding van Madurodam straks moet voldoen.

Bijeenkomst bij Madurodam
Op zondag 27 november hield Madurodam zijn tweede informatiebijeenkomst, voor eenieder die het wilde horen, over de uitbreidingsplannen. Daar hebben we, samen met de wijkorganisaties, nogmaals een pleidooi gehouden voor een compacter plan waarbij het bos behouden blijft. Mogelijk zit er toch beweging in de onderhandelingen om het plan te wijzigen.