Home » Lichtmasten en bomenkap voor padelbanen Marlot

Lichtmasten en bomenkap voor padelbanen Marlot

Tennispark Marlot gaat ‘verrijkt’ worden met wat padelbanen. Al sinds dit voorjaar zijn een aantal verontrustende aanvragen ingediend waar de AVN tegen ageert.
De AVN heeft in april een brief over voorgenomen bomenkap in Tennispark Marlot gestuurd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur, en in augustus nog een brief over de lichtmasten die er moeten komen. De bomenkap zou, volgens de aanvrager, moeten gebeuren omdat de bomen deels een gevaar vormen voor de zuidgevel van de tennishal, een rijksmonument, deels voor de mensen die er langs lopen. Bovendien zorgen de bomen voor teveel(!) schaduw, zorgen voor lek­kages in daken en men kan niet fatsoenlijk restaureren met zoveel in de weg staande bomen. Geen fan van bomen die padellers! De AVN deskundigen maken gehakt van de argumenten.