Home » Leefbaarheids Effect Rapportage

Leefbaarheids Effect Rapportage

Eén van mijn favoriete radiocommentatoren begint zijn betoog steevast met “Hier gaan we het niet over hebben”. Daarom wilde ik het deze keer maar niet hebben over de Koekamp, een droevige aaneenschakeling van onwil en onkunde, ondanks alle inspanningen van onze vrijwilligers.

Waar ik het wel over wilde hebben, in mijn vermoedelijk laatste bijdrage als uw voorzitter, is de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) die in Den Haag in de wijk Bezuidenhout is ontwikkeld en die met graagte door de gemeente is overgenomen. Waar een MER de effecten van (stedelijke) ontwikkelingen op de natuur beschrijft, gaat het bij een LER over de effecten op de leefomgeving. Daarbij spelen veel factoren een rol, waaronder uiteraard ook groen en rust.
Misschien kent u het spel SimCity. Dat is een simulatiecomputerspel waarbij je een mix van economie en leefbaarheidsfactoren moet samenstellen om daarmee een stad welvarend, maar vooral ook leefbaar te houden. Teveel economie en de stad gaat ten onder aan onleefbaarheid. Het zou wel een idee zijn om iets als een LER verplicht te stellen bij alle ontwikkelingen in de stad.

 

Op beleidsniveau heeft Den Haag haar zaken behoorlijk op orde. Inspraak van de burgers wordt georganiseerd waar dat nodig is en daar wordt ook serieus rekening mee gehouden. Ik zie in het gemeentelijk groenbeleid vaak zaken terug die de AVN in het vooroverleg heeft aangedragen.

Waar het echter vaak mis gaat, is op het niveau van de individuele projecten. Zo is daar bijvoorbeeld het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg waar een groep moerascipressen staat. Rondom alleen stenige bebouwing, het is daar zomers een echt hitte-eiland. Niemand heeft tijdens de planfase ook maar enigszins rekening gehouden met het gemeentelijk beleid dat voorschrijft om die hitte-eilanden te verkoelen. Nu dat gebouw tijdelijk gebruikt gaat worden als onderkomen voor de Tweede Kamer, is er een extra publieksingang nodig waarvoor die bomen weg moeten. Te elfder ure kreeg de AVN het voor elkaar dat ze niet gekapt werden maar verplaatst kunnen worden. Maar dat helpt natuurlijk niets voor het hitte-eiland ter plekke. Hetzelfde geldt voor de Krimlindes tegenover paleis Noordeinde. Ook daar wordt vigerend beleid opzij geschoven omdat kap t.b.v. een herinrichting kennelijk eenvoudig is en niemand dus rekening houdt met het nieuwe noodzakelijke vergroeningsbeleid.

 

Een verplichte simpele LER voor ieder project zou dat kunnen voorkomen bij toekomstige projecten. Daarbij moet dan worden aangetoond dat de leefomgeving door het project niet verslechtert en zal de projectontwikkelaar daar zorg voor moeten dragen