Home » Kustvisie Westland 2.0

Kustvisie Westland 2.0

Na een lang en succesvol participatietraject van de gemeente Westland met alle betrokken partijen, waaronder de AVN, lag er in 2018 een zeer behoorlijke en afgewogen kustvisie van de gemeente Westland. Er stonden naast veel goede zaken, zoals het afzien van de bouw van strandhuisjes, uiteraard ook een aantal zaken in waar de AVN minder gelukkig mee was. De Westlandse kustvisie was een initiatief van de wethouder, dus het was heel verrassend dat zijn coalitiegenoten hem lieten vallen bij de stemming erover in 2018. Het leek alsof de gemeente zich dan teveel gebonden zou voelen aan de regels. En dat, terwijl het ‘alleen maar‘ een visiedocument was.
De raad nam het indertijd ter kennisgeving aan. Maar in de jaren daarna werd er ongeveer bij iedere gemeentelijke beslissing over de kust wel naar verwezen, zowel door de deelnemende belanghebbenden als door de gemeente. De termen ‘kustvisie‘ en ‘kustpact‘ werden dan ook vaak in één zin genoemd.
Inmiddels zijn een paar kwesties geregeld, waaronder het definitief uitsluiten van strandhuisjes en het parkeerbeleid in de duinen, maar een groot aantal andere zaken niet. Vandaar dat twee politieke partijen hebben voorgesteld in de raad om de kustvisie, met een paar kleine uitzonderingen (de al geregelde zaken) opnieuw in behandeling te nemen. De AVN heeft haar reactie van destijds ook licht herschreven en opnieuw aan raad en college gestuurd.