Home » Kruimelen in het groen

Kruimelen in het groen

Zoals u kunt lezen in deze Haagwinde wordt de Duivenvoordecorridor, ondanks gemaakte afspraken, in snel tempo ‘dichtgetimmerd‘. Dat gebeurt niet alleen met bestemmingsplannen, maar ook met een veelheid aan kleine bouwprojecten als ‘aanvulling‘ op die bestemmingsplannen. Die worden dan afgedaan door B&W met een simpele ontheffing.

 

Een voorbeeld
De AVN heeft recent bijvoorbeeld een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit voor de bouw van twee woningen aan de Veursestraatweg 292D in Leidschendam. Twee extra woningen is niet veel, maar het zijn niet de enige. Het kost ons een hoop tijd, juist omdat de verstening versnipperd gebeurt. B&W vindt de ruimtelijke onderbouwing, waarom er twee huizen bij moeten, prima. De AVN is het hier niet mee eens.

 

Onjuist en onvolledig
De huidige onderbouwing maakt een onjuiste vergelijking door de situatie vóór de sloop van een tuincentrum mee te nemen. De bestemming van het betreffende terrein is ‘groen’, en op dit moment is het ook daadwerkelijk groen. De onderbouwing toetst de vergunning niet aan de afspraken in het Bestuursakkoord Duivenvoordecorridor (2008). Dit akkoord bepaalt dat woningbouw slechts beperkt toegestaan is en dat de noodzaak hiervoor moet worden aangetoond. Deze noodzaak ontbreekt echter in de huidige onderbouwing.

 

Ons belangrijkste argument is dat de vergunning leidt tot een overschrijding van het toegestane bebouwde oppervlak binnen de Duivenvoordecorridor. Volgens onze berekeningen is de beschikbare ruimte binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde, nu nog onderdeel van de corridor, al volledig benut. Extra bebouwing zou de afspraken uit het Bestuurs­akkoord schenden en het groene karakter van de corridor verder aantasten.

 

Naast de twee woningen waar deze zienswijze over gaat, is er ook net een aanvraag gepubliceerd voor nog eens vier woningen erbij in hetzelfde bestemmingsplan!

 

Ook hiertegen gaat de AVN een zienswijze indienen, maar we gaan ook apart de gemeenteraad informeren. Het college van B&W hoeft dat namelijk niet te doen, want een verklaring van geen bezwaar van de raad is niet nodig bij minder dan vijf woningen, maar dit zijn er bij elkaar al zes!