Home » Korte natuurberichten

Korte natuurberichten

Koekamp. Bouwen in de Schenkstrook. Achtertuinen gezocht voor zoogdieren. Geen vergunning openstelling nieuwe bunkers. (KLIK HIER voor PDF pagina)

Koekamp
Op 25 januari kwam het voorontwerp van de Koekamp in de gemeenteraad. Hierin werd een geheel nieuwe infrastructuur van voet- en fietspaden voorgesteld en daarbij zou ook een deel van de oever van de hertenkamp worden afgegraven. Omdat hierbij historisch landschapsontwerp van Zocher wordt aangetast en ook een rustig stuk bos verstoord, heeft de AVN een alternatief plan ontwikkeld en hierover brieven gestuurd aan de raadsleden en ingesproken tijdens de raadsvergadering. De raad ging echter akkoord met het voorontwerp maar nam ook twee moties aan, waarin werd gevraagd om nog nader overleg te voeren met belangengroepen als de AVN, Bomenstichting Den Haag, Fietsersbond en bewonersorganisaties. Ook werd erop aangedrongen dat de watergang, de oevers, de natuur en de bomen van de Koekamp zoveel mogelijk gespaard worden. Nader overleg daarover moet nog plaatsvinden, maar er is dus nog hoop op verbeteringen in het ontwerp.

Bouwen in de Schenkstrook
De groene Schenkstrook (Mariahoeve) is een van de 12 ecologische verbindingszones van de stad. De groenstrook langs het veenriviertje is bedoeld als natuurgebied met oeverplanten, vochtige graslanden en poelen voor amfibieën. Helaas is het de laatste jaren op veel plekken verruigd. De gemeenteraad heeft onlangs in meerderheid besloten dat er hier toch woningbouw komt in het groen. Deels op de plek van de verlaten brandweerkazerne en deels op de plek van een voormalige drukkerij en een oude gesaneerde olieoverslaglocatie van de NAM, die tot voor kort diende als schapenweide. Zowel aan de zijde van de Boekweitkamp als langs het spoor komen woningen die aardgasloos en ‘natuurinclusief’ gebouwd worden. Het plan voorziet in een zorgvuldig ingepaste Schenk van gemiddeld 50 meter breedte. Dat geeft echter op sommige plekken een aanzienlijke versmalling van die groene zone. Toch denken we dat er natuurkwaliteit te realiseren is omdat juist de oevers van het veenriviertje de draagkracht voor de biodiversiteit vormen. Daarbij biedt ook het nieuwe beleid ‘natuurinclusief bouwen’ een kans op verbetering van de biodiversiteit in het gebied. Als AVN zullen we dit project en ook het opvolgende beheer kritisch volgen. Want goed aanleggen is één ding, goed beheer is onontbeerlijk anders raakt zo’n plek na een paar jaar opnieuw verruigd.

Achtertuinen gezocht voor zoogdierenonderzoek

De gemeente Den Haag doet dit jaar mee aan een zoogdierenonderzoek in de stad. Het gaat in dit geval om onderzoek naar viervoeters in particuliere tuinen. Ongetwijfeld zijn dat veel katten en honden, maar de aandacht gaat vooral uit naar egels, eekhoorns, vossen, marters, muizen of ratten. Om dat te onderzoeken worden er her en der in de stad in achtertuinen cameravallen en lokdozen uitgezet. De camera’s staan een maand lang op een afgelegen plekje en registreren alleen bewegingen die zich binnen twee meter tussen camera en lokdoos voordoen. De lokdoos is een blikje sardientjes dat een beetje lekt en voor vleeseters een onweerstaanbare geur verspreidt. De AVN helpt mee met dit onderzoek. We zijn nog op zoek naar mensen die hun achtertuin beschikbaar willen stellen om een maand lang een camera op te stellen. We zoeken zowel locaties in de binnenstad als in de buitenwijken. Bent u ook nieuwsgierig wat er (’s nachts) in uw tuin rondloopt? Neem dan contact op met info@avn.nl of bel met 070-3388100.

Geen vergunning openstelling nieuwe bunkers

Een aantal jaren geleden werden langs de Badhuisweg in de Nieuwe Scheveningse Bosjes twee bunkers open gegraven. Daar zou het bij blijven, werd beloofd. Vorig jaar werd een vergunning afgegeven voor het openstellen van nog drie bunkers in het bos (er zijn er in totaal 13 op die plek). Buurtbewoners en de AVN verzetten zich hiertegen. Daarin kregen we onlangs steun van de rechter die de vergunning vernietigde. Het bestemmingsplan wordt daarmee gehandhaafd. We vinden het belangrijk dat er niet steeds weer geknabbeld wordt aan het groen, dat er genoeg rust overblijft voor eekhoorns, merels en de nachtegaal, waar we allemaal van genieten. Voor onderwijs aan schoolkinderen over de verschrikkingen van de oorlog en de dictatuur van die periode komt een beter alternatief vlakbij. Eind 2018 wordt het ‘Oranjehotel’ geopend, de Scheveningse gevangenis waar veel verzetshelden werden vastgehouden.