Home » Koekamp wordt verkeersknooppunt

Koekamp wordt verkeersknooppunt

De plannen voor de Koekamp worden 13 december in de raadscommissie besproken. De wethouder wil de verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos vergroenen en het groengebied meer toegankelijk maken. Dat lijkt een loffelijk initiatief. Goed voor de ecologische verbindingen en aangenaam wandelen, zo dicht bij het centrum. Maar is dat wel zo?


De verschillen tussen de huidige en de nieuwe situatie zijn duidelijk. De ontsluiting van de Koekamp gaat ten koste van een stukje stadsnatuur waar momenteel rust heerst omdat het juist niet openbaar toegankelijk is. In de nieuwe situatie komen er een breed fietspad en een voetpad naast elkaar te liggen. En omdat dit een hoofdverkeersroute voor langzaamverkeer wordt, zal er ook goede verlichting worden aangelegd.  Kortom, het plan voor de nieuwe stadsentree met verbinding naar de achterliggende groengebieden (Haagse Bos) gaat ten koste van natuurkwaliteit.
Ook het argument dat met verbreding van de overkluizing van de Utrechtse Baan (achter de Malietoren) de ecologische verbinding wordt verbeterd, is nauwelijks serieus te nemen. Natuurkwaliteit en stedelijke infrastructuur zijn slecht te combineren. De menselijke verstoring is op zo’n druk punt te dominant om te kunnen spreken van een ecologische verbindingszone. De AVN heeft haar bezwaren al bij de gemeente kenbaar gemaakt en zal voor het beslismoment op 13 december dit nogmaals bij de politiek onder de aandacht brengen.