Home » Knopen doorhakken Tweede ronde

Knopen doorhakken Tweede ronde

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Eind vorig jaar verscheen eindelijk het lang verwachte ambitiedocument van de provincie over de ontwikkeling van de Vlietzone. Alle betrokken gemeentes hebben het inmiddels onderschreven zoals verzocht door de provincie, maar niet de gemeente Den Haag. Waarom niet? We hebben geen idee.

Dick Ooms, cartoontekening van Jaap Lemstra

 

Op het participatietraject dat onder regie van de provincie is doorlopen hebben we niets aan te merken. Alle betrokken partijen, waaronder de AVN, zijn in digitale bijeenkomsten uitgebreid aan het woord geweest. Vervolgens hebben, in opdracht van de provincie, gerenommeerde landschapsarchitecten daar een mooi en compleet document van gemaakt.

 

Daarin herkennen we veel van wat we als AVN belangrijk vinden: behoud van landschappelijke en natuurwaarden, de cultuurhistorische waarden, het belang van een groot open gebied langs de oude stadsrand. Hier kan nog ruimte en rust in een groen-blauwe omgeving worden gevonden die we in een zich snel verdichtende stad steeds meer gaan missen.

 

Definitieve keuzes voor de inrichting van de Vlietzone worden in dit document niet gemaakt. Dat is in eerste instantie aan de betrokken gemeentes. Het document geeft daarvoor wel uitgangspunten en ‘spelregels’. De provincie vraagt de betrokken gemeentes die te onderschrijven. We hopen dat Den Haag dat nu ook snel zal doen. De AVN gaat de spelregels alvast hanteren bij het beoordelen van alle lopende ontwikkelingen in de Vlietzone. Eén daarvan is de ontwikkeling van het nieuwe landgoed Nieuw Vredenoord. Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, waarmee de huidige bouwplannen op gespannen voet staan.

 

Hebben we dan helemaal niets meer aan te merken op dit ambitiedocument? Toch wel. We begrijpen dat planologen en landschapsarchitecten bepaalde karakteristieken van een gebied als uitgangspunt moeten nemen. In de Vlietzone zijn dat bijvoorbeeld: de aanwezigheid van de Vliet, de landgoederen, de nabijheid van de stad en de daarmee samenhangende behoefte aan ruimte voor sport en recreatie in een groene omgeving.

 

Merkwaardig genoeg lijkt de aanwezigheid van een bedrijventerrein in de Vlietzone ook thuis te horen in dit rijtje van onveranderlijke gebiedskarakteristieken. Zelfs uitbreiding met, wat zo eufemistisch heet, ‘bedrijven in een hoge milieu categorie’, grote vervuilers dus, is nog niet definitief van de baan. Een gemiste kans voor de provincie. Waarom niet de mogelijkheid van verplaatsen onderzoeken? We gaan die ruimte nog hard nodig hebben voor natuurbuffers en voor recreërende en sportende nieuwe stadsbewoners.