Home » Kappen in de Bosjes

Kappen in de Bosjes

Na uitgebreide informatierondes, met wandelingen, uitleg en veel informatie is in opdracht van de gemeente begonnen met de uitvoering van het beheerplan Scheveningse Bosjes

Het bos is ingedeeld in vijf delen, en elk jaar wordt in een deel gewerkt. Het doel is meer variatie in planten, bomen, vogels en insecten. Daartoe wordt ‘gedund’. Eiken en andere oude bomen, ook lindes, moeten concurreren met bomen die eromheen staan. Die worden daarom weggehaald. Ook zijn er veel jonge esdoorns en grote oppervlakten sneeuwbes. Een deel daarvan wordt weggehaald, zodat er meer ruimte is voor andere bomen en struiken. Er zal haagbeuk, eik en linde, maar ook struiken zoals kardinaalsmuts, meidoorn, hulst en sleedoorn worden bijgeplant.
De bosranden langs open plekken worden teruggedrongen voor meer ruimte en licht. Daarna worden daar ook verschillende soorten struiken geplant
In de loop van de tijd, en vooral tijdens de coronalockdowns, zijn veel paadjes ontstaan. Een aantal daarvan wordt met takkenrillen afgesloten, zodat rustgebieden ontstaan, om de natuur een kans te geven zich te herstellen.

Nu de werkzaamheden zijn begonnen krijgt de AVN veel reacties van leden die hun ongerustheid uiten over de ‘kaalslag‘ die in de bosjes plaatsvindt. En inderdaad, het ziet er verontrustend uit. Is de ingreep te rigoureus? Of was het juist tijd dat er wat gebeurde? Hoe nu verder in de andere delen van het bos? Het is belangrijk goed te evalueren. De AVN organiseert daarom een excursie onder begeleiding van Albert-Jan van de Scheur, beleidsmedewerker grote groengebieden bij de gemeente. Zie de achterpagina voor details.