Home » Kantoor in park Sorghvliet

Kantoor in park Sorghvliet

Onlangs publiceerde de gemeente plannen van het Rijk voor een groot kantoorgebouw met parkeerplekken pal naast het Catshuis, middenin park Sorghvliet. Het kantoor zou tijdelijk ambtenaren moeten huisvesten zolang het Binnenhof wordt verbouwd. Omwonenden, belangengroepen, politieke partijen en ook de AVN spreken zich uit tegen deze plannen.

Rijksbeschermd stadsgezicht
Rijksmonument het Catshuis ligt in Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet. Het is door de Rijksoverheid zo aangewezen vanwege de cultuurhistorische en groene waarden. Voor plannen om naast het Catshuis in het groen een tijdelijk kantoorpand van vijf verdiepingen met parkeerplekken te bouwen, moeten bomen worden gekapt en de monumentale tuinmuur met toegangspoort worden gedemonteerd.

Bijzonder groen
Ook de politiek is niet over de plannen te spreken. Het kantoor is wellicht tijdelijk, maar bomen kappen is permanent. Het park rond het Catshuis is deel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en het Natuurnetwerk Nederland. Diverse politieke partijen vinden daarom dat een bouwvergunning op deze plek niet afgegeven moet worden.
Tijdelijke bebouwing kan de eerste stap zijn naar permanente bebouwing in het park. Daar zijn talloze voorbeelden van, kijk maar naar het Zuiderstrandtheater! De beschermende muur weghalen is een plan dat al vaker door de AVN en andere belangengroepen van tafel is geveegd.