Home » Internationaal Park

Internationaal Park

Wethouder Revis heeft besloten de plannen voor het Internationale Park (de verbinding van de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark) in te trekken.

En meer dan dat: de heer Revis heeft ook de eerste ambitie die aan het plan ten grondslag lag laten varen. Maar daarmee is niet gezegd dat er in de nabije toekomst niets gebeurt met deze groengebieden. Om een nieuwe ambitie te ontwikkelen en een nieuw plan te ontwerpen, wil de gemeente in alle stadsdelen een ‘stadslab’ opzetten, waaraan maximaal 100 mensen op persoonlijke basis kunnen deelnemen. Uit de deelnemers van ieder stadslab zal dan één persoon worden gekozen om mee te gaan werken in een zogenaamde denktank.
Het is onduidelijk op welke manier de meest belanghebbenden, zoals de wijkverenigingen rondom de Scheveningse Bosjes en de groene organisaties in het Haagse zoals de AVN, hierbij betrokken zullen worden. En we weten dat bij hen de meeste ideeën zitten om de waarden van dit gedeelte van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur zo goed mogelijk te behouden en te verbeteren. Deze organisaties hebben al veel ideeën aangeleverd in reactie op het Ambitiedocument voor het Internationale Park. Die gooien we nu toch niet zomaar weg ? We blijven dus alert.