Home » Horizonvervuiling in het Buytenpark

Horizonvervuiling in het Buytenpark

Er is een nieuwe fietsklim in het Buytenpark in de planning. De initiatiefnemers ervan willen achter SnowWorld een hoog bouwwerk maken waarop je met de nodige inspanning naar boven fietst en vervolgens weer naar beneden suist. Hiervoor moet een stuk van het als natuur aangewezen deel van het park wijken. Dit betekent een enorme toename van de horizonvervuiling van SnowWorld. Ook moet worden gevreesd voor geluidsoverlast door te enthousiaste fietsers.

Leon van den Berg, portefeuillehouder Zoetermeer

In 2018 werd het Kwaliteitsteam Buytenpark onaangenaam verrast door het voornemen van projectontwikkelaar Arjen Koene om een fietsklim te realiseren. Een dergelijk ambitieus, duur en natuuronvriendelijk plan had voorspelbaar weinig kans van slagen. Na een lange periode zonder nieuwe ontwikkelingen bleek echter dat de plannen wel degelijk verder ontwikkeld waren. In november 2021 stuurde de inmiddels opgerichte Stichting Fietsklim Zoetermeer een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin de plannen nader zouden worden uitgelegd en de deelnemers zouden kunnen meedenken. Het bestuur van het Kwaliteitsteam gaf aan graag te komen, maar gaf op voorhand aan grote bezwaren tegen het plan te hebben. Daarop kwam het bericht dat het bestuur alleen welkom was onder voorwaarden. Naast een constructieve opstelling ten opzichte van het plan moest akkoord worden gegaan met een realisatie deels in het natuurgedeelte van het Buytenpark. Uiteraard was dat een brug te ver. Omwonenden zijn een petitie tegen het voorstel gestart. Ook de beide in het park aanwezige tuinverenigingen hebben zich inmiddels tegen het voorstel uitgesproken.

Salamitactiek
Voor het Kwaliteitsteam was deze gang van zaken een reden om een brief naar het Zoetermeerse college te sturen om deze op zijn verantwoordelijkheid voor de natuur in de stad te wijzen. De gemeente Zoetermeer liet de initiatiefnemer weten dat bij verdere ontwikkeling van dit idee ‘de natuurwaarden in het Natuurkerngebied niet mogen worden aangetast en bij voorkeur zelfs (moeten worden) versterkt’. Dit staat haaks op de ideeën van de projectontwikkelaars die lieten weten dat ‘de klim, in ieder geval voor een substantieel deel, in het natuurbestemde deel van het Buytenpark zal verrijzen.’
Concreet zou dit betekenen dat er weer een stuk natuur zou verdwijnen. Met dit soort salamitactieken verdwijnt er steeds een ‘plakje‘ en is er op een gegeven moment zo weinig natuur over dat dit vervolgens de moeite van het beschermen niet meer waard is.
Gelukkig is het plan in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen, het plan afkeuren en verdere verspilling tegengaan. Helaas is zelfs al gemeenschapsgeld in het plan gestoken in de vorm van een subsidie van het Sportakkoord Zoetermeer om een haalbaarheidsonderzoek te doen.