Home » Hoogbouw bij de ANWB

Hoogbouw bij de ANWB

Op de hoek van de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan staat het hoofdkantoor van de ANWB. Dat gaat weg en het huidige kantoor wordt vervangen door nieuwbouw van 425 woningen, tot 47m hoog. Dit zal voor de natuurwaarden in die omgeving, pal tegen park Clingendael aan, erg negatief zijn.
Een kolos bouwen als men voornemens is en zo pardoes in dit landgoed te situeren, is daarnaast een aanslag op de historische en culturele waarden van het gebied en ook op de belevingswaarde.