Home » Hoe brengen we extra natuur in een verdichtende stad?

Hoe brengen we extra natuur in een verdichtende stad?

De AVN heeft afgelopen jaar actief meegedacht en meegewerkt om het nieuwe groenbeleid voor “Natuurinclusief bouwen” vorm te geven. Hoe maken we de bebouwde omgeving groener en ook beter geschikt als verblijfplaats voor stedelijke fauna. Is de natuur in de stad maakbaar en hoe hou je dat duurzaam in stand?

Door: Aletta de Ruiter

 

Den Haag heeft nieuw beleid ontwikkeld met een puntensysteem dat als leidraad dient voor projectontwikkelaars om nieuwe gebouwen in de stad te vergroenen. Er is namelijk op en tussen bebouwing nogal wat oppervlakte beschikbaar dat met groen kan worden ingericht. De zwarte daken uit het verleden zijn niet meer vanzelfsprekend. Groene daken zijn beter voor isolatie, opvang van fijnstof, retentie van water en kunnen dienen als verblijfplaats voor dieren. Den Haag kan in de toekomst nog veel groener worden. De gemeente heeft nu beleid ontwikkeld met een puntensysteem. Projectontwikkelaars van de nieuwe verdichting krijgen de opdracht mee om die puntenlijst te gebruiken als handleiding voor een ‘natuurlijke stad’.
Den Haag is hiermee koploper in Nederland en sinds de beleidsnota “Natuurinclusief bouwen” door de gemeenteraad is goedgekeurd, hebben ook andere grote steden interesse getoond in het puntensysteem.

 

Duurzaam in stand houden
Maar hoe zorg je ervoor dat groen in een versteende omgeving ook duurzaam in stand wordt gehouden? Architecten hebben gewoonlijk geen verstand van groenaanleg. En de meeste landschapsarchitecten zijn vormgevers die het uitoefenen van het beheer graag aan hovenierbedrijven overlaten. En uitgerekend dat noodzakelijke beheer is niet opgenomen in het puntensysteem. Dat gaat uitsluitend over de aanleg.

 

Kritiek
Dat laatste is daarom nog een puntje van kritiek dat we als AVN onder de aandacht van de gemeente hebben gebracht. Want niemand wil een groene omgeving aanleggen die binnen een aantal jaren weer verpietert. Groen op daken, balkons en langs gevels vraagt om meer zorg en meer voorzieningen dan groen in de volle grond. Bovendien moeten we door het veranderende klimaat rekening gaan houden met lange droge periodes. Er moet dus ook een bevloeiingssysteem worden aangelegd.
Die kritiek heeft de gemeente wel ter harte genomen. De AVN is gevraagd om een interview met daktuinenspecialist J’ørn Copijn aan te leveren voor het voorbeeldenboek dat architecten en ontwikkelaars meekrijgen. Daarin vertelt Copijn over zijn ervaringen bij de aanleg en het onderhoud van de vele grote daktuinen die zijn bedrijf heeft gemaakt. En hij geeft daar ook de receptuur bij. Het wiel hoeft immers niet altijd opnieuw te worden uitgevonden.

Het voorbeeldenboek over natuurinclusief bouwen kunt u hier inzien:https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7525647/1/RIS302383_bijlage_Magazine_%27De_stad_natuurlijk_-_natuurinclusief_bouwen_in_Den_Haag%27