Home » Het groen in Den Haag na de oorlog

Het groen in Den Haag na de oorlog

De kleindochter van één van de de oprichters van de AVN, Dr. Abraham Schierbeek, stuurde ons onlangs een artikel van haar grootvader over de situatie 75 jaar geleden. Het ergst blijft natuurlijk het menselijk leed, de dood van zovelen, de honger, de willekeur en de wreedheid die met oorlog en bezetting samenhing. Ook ná de oorlog werden de bewoners van Den Haag daar nog lange tijd aan herinnerd door de enorme aanslag op het groen.

door: Caroline de Jong-Boon

 

Hoe zag Den Haag er 75 jaar geleden uit?
188 hectare van 622 in totaal aan bossen en parken waren verwoest, 53,5 ha van de 143 ha plantsoen. Zo’n 50.000 bomen waren gerooid. Dat kwam niet alleen door de aanleg van tankgracht en bunkers door de bezetter, maar ook door burgers die hout nodig hadden om te stoken en te koken. Zoals Schierbeek het beschrijft, het Haagse Bos was voor een groot gedeelte kaalgeslagen voor de tankgracht, van de Scheveningse Bosjes was zo weinig over dat je vanaf de Scheveningseweg het KLM gebouw kon zien. De Bosjes van Pex en een deel van de Bosjes van Poot waren verdwenen, Meer en Bos had zwaar geleden. In het Westduinpark waren vele valleien opgevuld met zand uit de Scheveningse haven.
Andere groengebieden hadden grote schade opgelopen door mislukte lanceringen van de V1 en V2 raketten. Duitse soldaten roeiden de reigerkolonie in het afgesloten deel van Zorgvliet totaal uit. Wel had Schierbeek persoonlijk weten te voorkomen dat het Zuiderpark omgevormd werd tot een dierentuin.

Na de oorlog aan de slag
De toenmalige directeur van de plantsoenendienst Doorenbos, die in de oorlog was ontslagen omdat hij geweigerd had zijn plantsoenen te vernielen, werd op 7 mei 1945 weer in zijn ambt hersteld. Hij had al plannen klaar liggen. De AVN startte een “Fonds van groen en bloemen” voor de aanplant. Bewoners die in de oorlog grote bomen hadden omgehakt werden aangemoedigd om een flinke bijdrage te storten.
De bunkers die overal duinen, strand, bossen en plantsoenen ontsierden konden vaak niet worden verwijderd en werden met “ontzaglijke kosten” gemaskeerd. Schierbeek zou verbaasd zijn te horen dat er nu bunkers zijn uitgegraven. Maar verder zou hij heel tevreden zijn geweest over de resultaten van het werk na de oorlog: de stad is prachtig groen en er staan weer flinke bomen.