Home » Herrie in het Florence Nightingalepark

Herrie in het Florence Nightingalepark

Het Florence Nightingalepark heeft ernstig geleden onder de bouwplannen, maar samen met het buurtpark ’t Kleine Hout aan de overkant van de Escamplaan kan het park nog een aantrekkelijk geheel vormen. Maar op 7 november besloot het college van B&W op dit weggedeelte maar liefst 7.600 verkeersbewegingen toe te staan.

In de nieuwste plannen wordt het er even druk als op de Hoefkade en de Escamplaan tussen Leyweg en Volendamlaan. Daarmee wordt de oversteek tussen beide parkdelen ernstig belemmerd. Fietsers, wandelaars  en bezoekers van buurtboerderij Nijkamphoeve  zijn het kind van de rekening.  Ook wijkbewoners hebben last van de toegestane verkeersdrukte in het nu nog rustige park. Maar bovenal blijft er voor de natuur weinig leefruimte over. De raadscommissie Leefomgeving wil vragen stellen aan het college van B&W. Een meerderheid is verontrust over de grote verkeersoverlast die hier dreigt. De oorzaak ligt erin, dat alle uitgaande verkeer van de nieuwbouwwoningen nu door het park gevoerd mag worden. Kan de overlast niet beperkt worden door alsnog een deel van de ontsluiting plaats te laten vinden via de Leyweg? Kan er hier niet meer ruimte gevonden worden en aan de Leyweg bij het bus- en tramstation Leyenburg? In het voorlaatste plan zou de verkeersdruk voor het park toenemen tot 3.800 verkeersbewegingen, nog een redelijk rustige ontsluitingsweg. Daarin is een goede oversteek met moeite nog inpasbaar. De AVN blijft meedenken.