Home » Help ! Er wordt gekapt

Help ! Er wordt gekapt

Regelmatig krijgt de AVN een noodkreet van leden die zich grote zorgen maken over het bomenbeleid binnen de gemeente Den Haag. Het gaat dan altijd over kapplannen waarbij grote aantallen bomen sneuvelen ten behoeve van herinrichting van de omgeving. Hoe gaan we daarmee om? Door: het bestuur
Langs de Ockenburgsestraat wordt gebouwd. Het bos rechts krijgt straks nieuwe bomen.
Vaak zijn bewoners wanhopig als ze in hun buurt de kettingzagen horen aanslaan en dat is heel begrijpelijk. Bomen zijn het groene kapitaal van de stad en als ze worden omgehakt verdwijnt er niet alleen een stam met grote kruin, maar ook zuurstof, koeling, schaduw, habitat voor vogels en insecten en niet te vergeten schoonheid en persoonlijke herinnering.

Waar en waarom en wat was de reden?
•    Langs Veenkade en Toussaintkade omdat de kademuur vervangen moest worden.
•    Langs de Scheveningseweg, de kastanjes langs de trambaan t.b.v. noodzakelijke spoorvervanging.
•    Bij de Ockenburgsestraat dunnen van bosstroken voor projectontwikkeling.
•    In heel Den Haag honderden grote populieren die moesten wijken omdat de gemeente ze onveilig vond worden.

De brieven die we over deze onderwerpen van leden krijgen, zijn niet altijd even vriendelijk.. Men verwacht vaak dat de AVN kan voorkomen dat er gekapt wordt. De teleurstelling is groot als dat niet lukt.

Wat is onze werkwijze ?
De AVN stelt zich altijd kritisch op als een kapplan wordt aangekondigd. Allereerst wordt er deskundig overleg gepleegd met de betrokken ambtenaren van de gemeente en eventuele derde partijen. Belangrijk is wel dat alle partijen vakkennis in huis hebben. Vervolgens komt er een veldbezoek om ter plekke de situatie in ogenschouw te nemen en aan de hand van die ervaringen geeft de AVN een advies. Die adviezen neemt de gemeente heel serieus, maar het komt niet altijd tot overeenstemming. Indien de boomdeskundige van de AVN denkt dat hij met argumenten kans van slagen heeft, zal hij een bezwaar indienen. Dat moet hij dan zeer goed onderbouwen om het gehonoreerd te krijgen bij de onafhankelijke bezwarencommissie.
Maar in veel gevallen staan we allemaal met de rug tegen de muur. Dan gaat het om technische herinrichting waarbij de bomen in de weg staan. Vervanging van kades en tramsporen zijn dermate ingrijpend dat er weinig te kiezen valt voor de bomen. Dan komt er een vervangingsplan. Bij grote bouwplannen zoals in Kijkduin kijken we naar de conditie van de bomen en wordt er in overleg een plan van aanpak gemaakt voor revitalisering van de bospercelen. Een bos ontwikkelt zich nu eenmaal anders dan een rij straatbomen.  Kortom, het is vakwerk, maatwerk en heel veel serieus overleg. Als AVN hebben we invloed  maar we kunnen geen veto uitspreken.