Home » Hans de Jager 1931-2018

Hans de Jager 1931-2018

Het is altijd een droevig moment om afscheid te moeten nemen van een bijzonder mens.
Op 26 november brachten familie, veel vrienden en  bekenden Hans de Jager de laatste eer. Het bestuur en leden van de AVN waren ook aanwezig op de plechtigheid.
Hans  was tijdens zijn werkzaam leven bij  de gemeente Den Haag van grote betekenis. Na de oorlog verhuisde hij  vanuit de Achterhoek naar de Hofstad nadat hij succesvol had gesolliciteerd  op een baan bij de toenmalige Plantsoenendienst van de gemeente Den Haag.
Het was een interessante en uitdagende functie omdat het groen van de stad tijdens de Tweede Wereld-oorlog zwaar te lijden had gehad. De eerste zorg was dan ook herstel van het groen en de herplant van  grote groengebieden. Als voorman en later chef van de Plantsoenendienst bouwde hij een enorme expertise op. Na deze grootschalige aanpak volgde het periodiek onderhoud. Met zijn grote vakbekwaamheid was dat aan Hans toevertrouwd, van groot belang ook voor de overdracht aan het Haags Groenbedrijf. Vanuit zijn functie had hij veelvuldig contact met het bestuur van de AVN. Dat duurde tot zijn pensionering in 1996. Daarna trad hij als vrijwilliger toe tot de actieve kerngroep van boomdeskundigen binnen de AVN  om zijn opgedane kennis en ervaring ten dienste te stellen van de natuurbescherming in de stad. Samen met Henk Bos, Jan Kees in ’t Veld en Dick Polvliet trad Hans toe tot de opgerichte Adviesraad Monumentale Bomen. Na deze functie bleef hij algemeen adviseur van de AVN. Tot het laatste gaf hij, gevraagd en ongevraagd, wijze raad en praktische adviezen.

Voor al deze betrokkenheid, maar ook voor zijn grote vakmanschap als voormalig hoofd groenbeheer, verleende de AVN hem het erelidmaatschap van de vereniging. Wie hem gekend heeft, zal zijn persoonlijkheid niet makkelijk vergeten. Oud-medewerkers van de Plantsoenendienst spraken altijd over Baas de Jager. Met zijn diepe basstem waren de opdrachten niet mis te verstaan, maar dat verliep altijd met respect en humor. Een plezierig en bescheiden mens,  een in het vak  doorknede groenman van de oude stempel. Wij denken met respect, eerbied en waardering aan Hans terug. Wij zullen hem missen.