Home » Haagse Tuinbank helpt uw groeninitiatief starten

Haagse Tuinbank helpt uw groeninitiatief starten

Overal in Den Haag zien we groene ideeën ontstaan. Sinds de gemeente de inbreng van particuliere initiatieven in de openbare ruimte toestaat, kunnen Hagenaars hun groene vingers niet meer bedwingen. Maar hoe maak je een idee tot een succes? De Haagse Tuinbank helpt.

Door: Aletta de Ruiter

 

Het beplanten van een boomspiegel was één van de eerste particuliere groeninitiatieven die door heel Den Haag furore maakte. Een soort guerilla-gardening. Vooral de stokrozen werden een groot en kleurrijk succes. De groenbeheerders sprongen erop in door vaste planten aan te bieden aan bewoners die een andersoortig tuintje rond hun straatbomen wilden maken.

 

Hulp bij project-ideeën
Inmiddels zijn er steeds meer ideeën voor vergroening van de buurt. Vooral vergeten binnenplaatsen vragen om verbetering van de ruimte. Vergroenen is dan de snelst haalbare oplossing. Soms is dit een tijdelijke, maar steeds vaker een permanente ommezwaai. Sinds vorig jaar is er de Haagse Tuinbank om groene ideeën van bewoners te helpen opstarten. De Tuinbank helpt met het schrijven van een projectplan, vraagt subsidie aan, maakt een ontwerp en helpt met beplanten. Uiteraard samen met de omwonenden, die worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Groene vingers en goed netwerk
De Stichting Haagse Tuinbank is in oorsprong een particulier initiatief van vier mensen. Vanuit de gemeente wordt de stichting echter financieel ondersteund met een fulltime medewerker. Marinus van der Valk heeft groene vingers en een goed netwerk voor dit soort kleine projecten: “De aanleiding voor dit initiatief was een oude speeltuin in de straat, die er slecht bij lag. Veel stenen en onkruid. Het had geen enkele aantrekkelijkheid meer. De buurt wilde graag een buurtmoestuin en toen zijn we samen gaan ontwerpen”. Het resultaat ligt er verbluffend simpel bij. Het Welpje, zoals de tuin inmiddels is gedoopt, bestaat uit verschillende vierkante moestuinbakken waar de omwonenden zelf groenten, bloemen en kruiden kunnen kweken. “Het is vooral een plek waar mensen samenkomen en hun ervaringen uitwisselen”, vertelt Marinus trots. Want de aanleg van buurtgroen heeft als basis dat bewoners er samen aan en in werken. Dat geeft sociale cohesie. En dat is waar we allemaal beter van worden.

 

Voor heel Den Haag
Inmiddels hebben ook de Tuinbank en de AVN elkaar gevonden om samen te werken. De AVN had er bij de gemeente al langer op aangedrongen om professionele groenambassadeurs in de wijken aan te stellen. Daar is nu een eerste start mee gemaakt. We bevelen de diensten van Marinus en zijn bestuur dan ook van harte bij u aan als u plannen heeft voor het vergoenen van uw woonomgeving. En dat geldt voor heel Den Haag. Voor meer informatie: haagsetuinbank.nl