Home » Haagse natuur wordt ‘mosgroen’

Haagse natuur wordt ‘mosgroen’

De kogel is door de kerk. Op 29 mei presenteerden de onderhandelaars van de vier grootste fracties hun coalitieakkoord. Daarvoor maakten ze gebruik van de input van andere fracties, 100 organisaties, bewoners enz. Het akkoord gaat voor duurzaam, dat is goed voor mens èn natuur. Ook voor het groen staat er veel positiefs op papier.
Nieuwe wethouder voor ‘Buitenruimte’, waarin ook het groen is opgenomen, wordt Richard de Mos (met dossier).

“Voor een goed leefklimaat komt er meer groen en meer ruimte voor water. En bij gebiedsontwikkelingen staat voorop dat de openbare ruimte klimaatadaptief is”, staat in de eerste alinea van het hoofdstuk over natuur. De invulling voor deze groene ambitie wordt verder gedetailleerd met de volgende punten:

Groen

 • Er komt meer natuurlijke beplanting, groene daken, verticaal groen en geveltuintjes, met name in de meest versteende wijken.
 • Aanpakken van de tien meest versteende plekken in iedere wijk.
 • Een plan om bewoners en organisaties te stimuleren hun tuinen te vergroenen.
 • Uitbreiding subsidieregeling voor groene daken.
 • We pakken achterstallig onderhoud aan en ecologisch beheer wordt de norm.
 • We zorgen voor natuurvriendelijke oevers en rustplekken voor watervogels in onze wateren.
 • Plantsoenen en parken worden zo veel mogelijk vlinder- en bijvriendelijk ingericht en beheerd.
 • Moes- en volkstuinen zoveel mogelijk  behouden en uitbreiden.
 • Het plan van aanpak dat naar aanleiding van de visie van de leden van de Denktank Scheveningse Bosjes, Westbroekpark inclusief Waterpartij is opgesteld, wordt uitgevoerd.

Bomen

 • Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het afgeven van kapvergunningen.
 • Er komen fors meer (straat)bomen bij.
 • De uitvoering van het populierenvervangingsplan wordt getemporiseerd, alleen de aantoonbaar onveilige populieren worden vervangen.
 • Het behoud van bestaande bomen wordt als uitgangspunt verankerd in projectplannen en de aanbestedingen van werkzaamheden.


Kust

 • Samen met betrokken partners versterken we de (natuur)waarde van het Nationaal Park Hollandse Duinen.
 • We houden ons aan de afspraak in het Kustpact over niet bouwen aan de kust.
 • Bij een verzoek om verlenging wordt op basis van de resultaten van de huidige proefperiode besloten over de bouw van strandhuisjes.
 • Het stille strand blijft stil.