Home » Haagse iconen, kansen voor groenblauwe structuur van de stad

Haagse iconen, kansen voor groenblauwe structuur van de stad

De gemeente wil meer woningen in de stad. Maar “als je verdicht, moet je ook vergroenen” vindt het college. Een verkenning naar kansen om groen en water te ontwikkelen heeft een groslijst van bijna 100 ideeën voor verbetering opgeleverd. Een selectie van veelbelovende ideeën is geclusterd tot een zevental icoonprojecten. Het rapport ‘Haagse iconen’ van ontwerpbureau Must staat op internet *.

Door: Caroline de Jong

 

Volgens het rapport kan er veel worden gedaan voor de verbetering van water en groen. De gemeente had al een lijst van kansrijke plekken voor ontstening. Natuurinclusief bouwen staat op het programma en een aantrekkelijke robuuste groenblauwe buitenruimte. Al met kwam er in het rapport een lijst van wel 96 mogelijke ideeën voor groen-blauw in Den Haag en 19 aanbevelingen. Bijvoorbeeld om de vernieuwing van ondergrondse infrastructuur samen te laten gaan met vergroening. Om alle ideeën te ordenen noemt het ontwerpbureau vijf proposities voor de toekomst van Den Haag, waarvan drie groen en volgens ons aantrekkelijk:
– Nadruk op de ligging van de stad aan zee, met meer groen op de Noordelijke boulevard en lange lijnen om de kust te bereiken.
– Stad van lanen en vaarten, met een structuur van lange lijnen evenwijdig aan en haaks op de kust die het groen door de stad verbinden.
– Pleinen en plantsoenen, nu vaak versteend, meer vergroenen. Ze vormen met groene straten een netwerk.

 

 

Toch zorgen over voorstellen ontwerpbureau
Toch hebben we ook zorgen over de voorstellen van dit Amsterdamse ontwerpbureau. De ecologische verbindingszones krijgen een andere naam, ‘lineaire parken’. De Haagse groene hoofdstructuur wordt opgedeeld, in bijv. ‘stadsparken’ (Scheveningse Bosjes), ‘buurtgroen’ (Meer en Bos) en ‘stadslandzones’ (Madestein). Waarom ? Om daar verschillende dingen mee te doen? We willen geen Amsterdamse toestanden in onze Haagse groengebieden. De afspraak van de gemeente is juist de hele Stedelijke Groene Hoofdstructuur als een geheel te behouden en te versterken. Deze groengebieden zijn namelijk allemaal belangrijk als ecologische verbindingen, tussen de Oost- en Westduinen en tussen zee en binnenland.Over de ‘stadsparken’ schrijft Must: “Den Haag heeft een aantal prachtige stadsparken zoals het Zuiderpark of het Haagse Bos. Deze propositie zet hierop in. Er worden een aantal parken aangewezen die verspreid door de stad liggen en potentie hebben. Hier wordt flink in geïnvesteerd. Het programma wordt geïntensiveerd, denk hierbij aan meer en beter afgestemde voorzieningen en meer evenementen. Tegelijkertijd worden de randen van deze parken verdicht, zodat ze een meer stedelijk karakter krijgen.”
Een laatste ‘propositie’ vormt een alternatief voor bovenstaand schrikbeeld: Must schrijft dat er ruimte is bij de randen van de stad en het omliggend landschap voor extra groen dat intensief gebruikt kan worden. Daarheen zou dan het programma van de bestaande ‘stadsparken’ verplaatst kunnen worden. Is dat goed voor natuur en omwonenden, van bijv. Madestein? De AVN blijft een tegenstander van meer evenementen in groengebieden ten koste van natuur.

 

Ideeën ‘stadsparken’ niet overgenomen
Als we lezen dat de gemeente meer wil doen met groen en dat in de ‘stadsparken’ ruimte moet zijn voor evenementen, doemt het beeld van het eerder verworpen ‘internationale park’ van bureau Lola weer op. Lola ontwierp overal reuring, horeca, markten, foodtrucks en brede betonnen paden. Terwijl de vele bezoekers die er nu al zijn gewoon rustig willen wandelen en genieten van natuur en rust. Om die reden heeft het Haagse gemeentebestuur juist het alternatief: ‘Visie op Westbroekpark en Scheveningse Bosjes’ omarmd.
Gelukkig wordt het idee voor de ‘stadsparken’ niet overgenomen in de brief van de wethouder. Laten we hopen dat hij het laat bij de zeven gekozen projecten, die ook het versteende deel van onze prachtige stad groen zullen kleuren. En dat hij de rest van de Haagse Groene Hoofdstructuur blijft koesteren.

 

Zeven groenblauwe projecten voor de stad
Op de bijna 100 ideeën zijn tien selectiecriteria losgelaten. Biodiversiteit was er daar maar één van. Het ecologisch verbinden van groengebieden of het planten van bomen stond niet apart vermeld. Op het kaartje ‘versterking van de groenblauwe structuur’ staat vaak ‘verbetering routing’, lees aanleg van (fiets)paden. Puur voor de natuur was de keuze dus misschien anders uitgevallen. Maar hier heeft men voorrang gegeven aan extra groen in transitiegebieden waar veel gebouwd gaat worden en aan versteende delen van de stad waar weinig groen is.  We zijn uiteraard heel blij dat er zeven nieuwe projecten zijn gekozen voor meer groen in de stad. Vijf in intensiveringsgebieden, zoals het Binckhorstpark. En twee langs lange lijnen van het hart van de stad naar buiten:  de ecologische verbindingszones Schenkstrook en Verversingskanaal. Belangrijk is om bij de uitwerking aandacht te blijven besteden aan de natuur. Voor de vele mensen in de stad die daarvan komen genieten.

 

* Meer info op: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7765131/1/RIS302827_Bijlage