Home » Groenzone Haagse Beek

Groenzone Haagse Beek

Het traject van de route Kijkduin-Houtrust is de afgelopen jaren sterk verbeterd door het vervangen van kruispunten door rotondes, het aanleggen van een ventweg en van vrijliggende fietspaden.

De groenzone van de Haagse Beek ter hoogte van de Sportlaan gaat ook worden aangepakt zij het met enige vertraging. Ook deze herinrichting is een duidelijke kwaliteitsverbetering: de Haagse Beek wordt breder, en er worden bijna 500 nieuwe bomen geplant. Dat compenseert de kap van een aantal bomen. Eén en ander gebeurt in goed overleg met de Bomenstichting, de buurt en de AVN. Na deze zomer zal worden begonnen. De groenzone bij de Machiel Vrijenhoeklaan is al opgeknapt met de aanplant van veel nieuwe bomen. die de oude populieren vervangen.