Home » Groenwassen

Groenwassen

In de Haagwinde is het beleid Engelse termen zo veel mogelijk te vermijden. De vertaling van de door politici veel gebezigde term ‘greenwashing’ wordt gelukkig inmiddels wat gebruikelijker en is zelfs al opgenomen in het groene boekje van de Nederlandse taal.

Dick Ooms, Cartoon van Jaap Lemstra

 

Die term wordt gebruikt door wie kritiek heeft op de verplichte teksten over natuur en landschap, biodiversiteit, ecologie, en cultuurhistorische waarden, waarmee beleidsdocumenten vaak worden gelardeerd. Die teksten lijken vooral bedoeld om milieubewuste lezers te laten denken: daar zit het wel goed mee. Wat zou het toch prettig zijn als dat ook zo was! Helaas merken we te vaak dat je dan juist op je hoede moet zijn.

 

Misschien zijn die groene uitgangspunten op het moment van schrijven ook echt gemeend. Maar als puntje bij paaltje komt blijken de ‘zachte’ groene en ecologische waarden het toch vaak te moeten afleggen tegen de harde eisen van economie, verkeer, of woningbouw. Rood versus groen, met een voorspelbare uitkomst. De beleidsmakers zouden moeten beseffen dat ze niet alleen de natuur, en dus de samenleving, maar ook zichzelf daarmee een slechte dienst bewijzen. De geloofwaardigheid van de overheid komt immers op het spel te staan: hoeveel waarde moeten we nog hechten aan mooie, groene woorden? Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard …

 

Ook bij de Vlietzone is dit helaas het geval. In december 2021 leverde de gemeente Den Haag per brief een bijdrage aan de toekomstvisie voor de Vlietzone, die op dat moment bij de provincie werd ontwikkeld. Een van de in die brief behandelde thema’s was ‘natuur en cultuurhistorische waarden in de Vlietzone’.

 

We lazen daarover: “…de wens om de groenblauwe structuur in combinatie met de cultuurhistorische waarden voor de gehele Haagse Vlietzone verder uit te breiden….”. Haast te mooi om waar te zijn… . Anderhalf jaar later werden we uit de droom geholpen met een nieuwe brief van Den Haag aan de provincie. Er lag inmiddels een prachtig ambitiedocument van de provincie, waarin uitgebreid aan deze wens gehoor werd gegeven. Alle bij de Vlietzone betrokken partijen (gemeenten, waterschappen) hadden dit document inmiddels onderschreven, behalve Den Haag.

 

Uit die brief bleek waarom. De maatschappelijke opgaven waren daarvoor te groot: de laatste resterende open groene ruimte moet daarvoor wijken. Als puntje bij paaltje komt… . Het valt te hopen dat een nieuw college de belangen van een groene leefomgeving nu eens echt serieus gaat nemen en die bij stedelijke ontwikkelingen vanaf het begin meeneemt. Er is te lang groen gewassen.