Home » Groene woonwijken in Wateringseveld

Groene woonwijken in Wateringseveld

Bij de plannen voor nieuwe wijken heeft de AVN reeds in een vroeg stadium aandacht voor de groene omgeving gevraagd. Het gaat dan met name om ecologische oeveraanleg en brede ecologische verbindingszones. In de nieuwe bestemmingsplannen voor Wateringseveld Noord is daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Door: Caroline de Jong

 

Na het vaststellen van de Structuurvisie voor Den Haag in 2005 werd onder leiding van toenmalig wethouder Norder een negental masterplannen voor de stad gemaakt. Als AVN hebben we ons indertijd sterk gemaakt voor het groen en het handhaven van zo breed mogelijke ecologische verbindingszones. Kort daarna brak de crisis uit en lagen de plannen lange tijd stil. Zo ook het masterplan Erasmusveld. Daarin staat dat het de ambitie van de gemeente is om het gebied in te richten als de meest duurzame wijk van Nederland met een ‘groen/blauw raamwerk’. Dat zijn ecologische verbindingszones die belangrijke groengebieden met elkaar verbinden.

 

Verbindingszones worden gehandhaafd
In het kader van dit masterplan streden we destijds om onder andere volkstuinenvereniging Johannapark te behouden. De tuinen liggen namelijk in het verlengde van de ecologische verbindingszone ‘Groene assenkruis in Zuidwest’. In het bestemmingsplan uit 2016 gebeurt dat ook inderdaad. Tevens wordt de ecologische verbindingszone ‘Erasmuszone’ daarin vastgelegd, maar helaas niet overal breed genoeg.

 

Een groene wijk met groene verbindingen
Onlangs is er weer een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, voor een deel van Wateringseveld Noord, de wijk ‘Haags Buiten’. Daar gaat gebouwd worden. Mooi in dit plan is dat een extra brede ecologische verbindingszone aan de kant van de Erasmusweg is aangewezen. Daarnaast komt er ook een groene zone aan de andere kant van de wijk, bij de Carry van Bruggenhof.

Wat beter had gekund is de groene aansluiting tussen beide groene zones. Langs de Erasmuszone komt een wand van bebouwing die maar op één plaats is onderbroken. Langs de wegen haaks op de Erasmusweg zijn slechts smalle groene zones. Wel zijn er iets verderop verbindingen. De vraag is of het wel zo handig is om de ecologische verbindingszone van de Erasmusweg te ommuren met een lint van geschakelde woningen. De zone moet immers zo breed mogelijk zijn. De verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente antwoordde desgevraagd, dat deze indeling noodzakelijk is om het verkeersgeluid voor de rest van de wijk tegen te houden. Dat is een absolute voorwaarde.

 

Het voormalige terrein van volkstuinvereniging De Haagse Lente. De bomen zijn inmiddels gekapt.

Bomen kappen en planten
Jammer is ook, dat er meer dan duizend bomen voor het bouwplan moeten worden omgezaagd. In het recente verleden was dit een plek met particuliere volkstuinen ‘De Haagse Lente’. Na onderzoek bleek dat de bodem vervuild was. Om die te saneren moest het terrein geheel leeg worden gemaakt. Maar zowel de gemeente als de ontwikkelaar hebben beloofd dat er meer bomen dan voordien terugkomen en ook een flink aantal struiken. De bomen worden geplant in het openbaar gebied, bijvoorbeeld langs het water. Het bestemmingsplan kent geen regel dat de groen getekende tuinen ook inderdaad groen worden aangelegd. Maar daar heeft de projectontwikkelaar iets op gevonden. Alle eengezinswoningen krijgen ieder een tuin met twee bomen en beukenhagen. In de koopovereenkomst staat dat die absoluut moeten blijven staan. En de kopers van de huizen krijgen in de verkoopbrochure zes voorbeeldontwerpen voor groene tuinen meegeleverd.

 

Duurzaamheid troef
Volgens de ontwikkelaar wordt de wijk niet alleen groen van buiten maar ook duurzaam van binnen. De woningen worden niet meer aangesloten op gas. Ze worden goed geïsoleerd, er komen zonnepanelen, lucht-waterwarmtepompen en warmwaterterugwinning. Regenwater stroomt naar (groene) wadi’s. Groot enthousiasme voor duurzaamheid is ook te vinden bij een andere nieuwe wijk die aan de overkant van de Leyweg (Proeftuin Erasmusveld) gebouwd gaat worden. Die wordt autoluw, circulair en natuurinclusief gebouwd. Daar wil men zelfs energie gaan leveren. Voor die wijk moet nog een bestemmingsplan worden geschreven. We kijken er met interesse naar uit. Het wordt nog een competitie: wie is de duurzaamste van het hele land?