Home » Groene toekomst voor den Haag

Groene toekomst voor den Haag

Als voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête onder de inwoners over hun visie op de toekomst van de stad. Uit de resultaten bleek eens te meer dat bewoners van deze stad houden van groen. 87% vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur in Den Haag, ook binnen loopafstand van mijn woning’. In eerdere enquêtes, in Zuidwest, kreeg ‘natuurlijk groen’ ook de hoogste score.
In de eerste documenten over de in ontwikkeling zijnde visie kan er wat natuur betreft nog wel een tandje bij. Het Ambitiedocument ter voorbereiding van de visie wordt binnenkort in de Raadscommissie ruimte besproken. De AVN vindt dat er de ambitie ‘behoud en versterking van groen en natuur’ aan moet worden toegevoegd.
Voor groene input blijft opletten nodig. Zo wordt een voorstel van een bewoner voor meer verlichting in parken enthousiast omarmd. En ook de passages over ‘veiligheid en overzichtelijkheid in de openbare ruimte‘ kunnen averechts werken op de natuurlijke inrichting daarvan.