Home » Geen akkoord voor Masterplan SnowWorld

Geen akkoord voor Masterplan SnowWorld

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Zoetermeer heeft het Masterplan SnowWorld Zoetermeer, beschreven in Haagwinde 2 van dit jaar, een negatief advies gegeven. Het rapport, dat onlangs is vrijgegeven, uit ernstige zorgen over verschillende aspecten van het voorgestelde plan.

De CRK fungeert als een onafhankelijk adviesorgaan voor het gemeentebestuur, voornamelijk het college van burgemeester en wethouders, met betrekking tot openbare ruimte projecten.

 

In duidelijke  bewoordingen heeft de CRK haar afkeuring geuit over het plan, met name over:
De voorgestelde sloop van een opslagschuur en de bouw van een hotel.
De geplande sloop en nieuwbouw van een deel van Adventure Valley.
De voorgestelde aanleg van een zipline.
De geplande realisatie van Snowyland, een sneeuwspeeltuin voor kinderen.

 

Hoewel de commissie “waardering heeft voor het opstellen van een masterplan,” wordt in het rapport benadrukt dat dit plan “onvoldoende kwaliteit” heeft en op veel punten verder moet worden uitgewerkt.

 

Een belangrijk punt van zorg in het advies van de CRK is de impact op de natuurwaarden van het Buytenpark. De commissie benadrukt dat het masterplan te sterk gericht is op het bedrijfsbelang van SnowWorld en te weinig rekening houdt met de context van het park en de rol van SnowWorld daarin. Het rapport beveelt aan om een landschapsarchitect in te schakelen om het plan te verbeteren en meer aandacht te besteden aan de aanwezige natuurwaarden.