Home » “Geef geveltuin meer aandacht !”

“Geef geveltuin meer aandacht !”

Steeds vaker zien we smalle geveltuinen naast de voordeuren ontstaan. Dat komt deels door de stimulans van project “Operatie Steenbreek”. Maar we zien tegenwoordig ook dat de gemeente mooie sierranden in de stoep aanlegt nadat de wijk een straatrenovatie heeft ondergaan. Bewoners mogen dan zelf hun groen aanplanten.

Door: J’ørn Copijn

“In mijn lange carriëre als landschapsarchitect heb ik me vaak beziggehouden met de aanleg van bijzondere daktuinen. Dat is een vak apart, want tuinaanleg op een verharde ondergrond vraagt om speciale kennis. Als je dat onzorgvuldig doet, is de kans groot dat er na aanleg iets mis gaat. Een daktuin heeft een beperkt grondpakket en loopt daardoor risico op verdroging of krijgt last van een teveel aan water. Maar uitgangspunt bij iedere tuinaanleg is dat de beplanting goed aanslaat en gaat groeien. Het is de bedoeling dat de hovenier in de daaropvolgende jaren alleen hoeft te snoeien en een beetje op te binden om klimplanten te begeleiden.

 

Extreme omstandigheden
Bij een geveltuin is eveneens sprake van een verharde omgeving. De ondergrond bestaat uit scherp bouwzand zonder enige vorm van voeding. De directe omgeving is van steen of beton. Dat betekent dat de planten in een geveltuin in de zomer aan extreme omstandigheden worden blootgesteld: warmte, droogte en daardoor voedseltekort. Met gevolg dat planten gaan kwijnen en zelfs afsterven. Als een plant eenmaal verdroogd is, zal hij nooit meer uitbundig gaan groeien. Alleen als er ruimte is voor groei van een goed wortelpakket zal de plant een mooie uitgroei vertonen. Voldoende voedselrijke grond die vochtig blijft is dus de voorwaarde voor een succesvolle geveltuin.

 

Recept voor succesvolle aanplant
Schep het bouwzand minstens 60 cm diep weg en vul het gat op met goede, bemeste tuinaarde.Geen potgrond, want die bestaat uit 100 % compost en zal in de loop der tijd onder invloed van zuurstof gaan verbranden en inklinken. Goede tuinaarde bestaat uit een combinatie van minerale grond en compost. Dat geeft meer robuuste bodemvorming.
Neem altijd forse planten met een stevig ontwikkelde kluit en drenk ze voor het planten in een bak water. Zet de planten dicht tegen elkaar zodat er geen open grond overblijft en druk de aarde stevig tegen de kluit. Dat scheelt verdamping. En daarna dagelijks voldoende water geven totdat de planten gaan uitlopen. Laat spontaan opkomend onkruid staan. Dat groeit altijd in symbiose met de tuinplanten. Gaat het overheersen, dan kun je het gewoon afknippen, maar nooit uittrekken. En bind klimplanten netjes tegen een muurbegeleiding van speciaal ijzerdraad.
Bedenk: een goede robuuste bodem is de basis. Dan heb je jarenlang plezier van je geveltuin”