Home » Emissieloos in de duinen

Emissieloos in de duinen

Sinds de eerste vraag van de AVN over emissieloos vervoer van en naar het strand in de klankbordgroep Kijkduin-bad, nu bijna 10 jaar geleden, werd ‘weggehoond‘, of in ieder geval afgedaan als onrealistisch, is er veel veranderd. Steeds weer horen wij dat de gemeente Den Haag hier nu toch serieus mee bezig is.

Bij Kijkduin-Bad heeft het overigens nog wel geresulteerd in eisen aan de apparatuur die in de duinen staat opgesteld tijdens de bouw van het hotel Atlantic.

 

Een vorige wethouder heeft onderzocht of er een soort milieuzones in of rond de duinen zouden kunnen komen, of heeft in ieder geval beloofd dit te overwegen, maar nu lijkt de tijd rijp voor de harde afspraak met betrokken partijen om voor alle reguliere vervoer van en naar het strand uitsluitend emissieloze voertuigen te gaan gebruiken. Op- en afbouw zal vermoedelijk nog niet emissieloos kunnen, maar toeleveranciers en eigenaren vervoer wel.

 

Nog is het niet zover en wordt er slechts gepraat en onderzocht, maar de voortekenen worden sterker. Omdat vrijwel het hele duingebied beschermd natuurgebied is, zou dit een hele stap voorwaarts zijn. Er is nooit uitgerekend hoeveel stikstof er door dit verkeer neerdaalt in het kwetsbare duin, maar die neerslag is al dertig jaar teveel en de neerslag van de verschillende schadelijke stikstofoxiden is sterk afhankelijk van de afstand tot de emissie.

Dat wil zeggen dat veel neerslaat dichtbij de bron. Een rijdende auto fungeert voor het duingebied waar hij doorheen rijdt als de ouderwetse gierwagen die mest over het land uitspuit!