Home » Eerste quick-wins gerealiseerd bij hitte-eiland Haegsch Hof

Eerste quick-wins gerealiseerd bij hitte-eiland Haegsch Hof

In 2018 bleek het buurtje Haegsch Hof in de Rivierenwijk tijdens de droge hete zomer een echt hitte-eiland te zijn. Met meer dan 50 graden Celsius op de gevels werd de buitenruimte onleefbaar. Samen met de bewoners en landschapsarchitect J’ørn Copijn ontwikkelde de AVN een plan om het buurtje duurzaam te verkoelen. Dat kan alleen met groen. Een kansenkaart met negen deelprojecten werd aangeboden aan wethouder De Mos.

Dat de oplossingen ook bij het college in goede aarde vallen, blijkt uit de eerste reacties van vier wethouders. Niet alleen De Mos (buitenruimte) reageerde enthousiast, ook zijn collega’s Revis (stedelijke ontwikkeling), Van Alphen (stadsdeel) en Van Tongeren (duurzaamheid) vinden dat we hier een pilot kunnen maken die als voorbeeld voor de stad kan dienen. Voor de eerste deelprojecten is al budget beschikbaar. Sterker nog, de eerste twee quick-wins zijn reeds uitgevoerd.

 

De kansenkaart geeft negen deelprojecten die uiteenlopen van nieuwe grote bomen tot geveltuinen en het ombouwen van de vijverpartij tot plantsoen. Het gehele plan is opgesplitst in onafhankelijke deelprojecten en dat maakt de slagingskans groter. Iedere uitvoering krijgt nu een eigen budget en planning.

Tot onze grote vreugde zette het stadsdeel meteen vaart achter de eerste quick-wins. Voor de pleintjes Adriaan Vlackstraat en Servaas van Rooyenhof stonden direct vier grote bomen klaar, drie mooie lindes en een rode esdoorn. Ze zijn inmiddels geplant en geven nu al veel meer schaduw dan de kleine berk die er eerst stond. Vooral voor de lindes moest veel grondwerk worden verzet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende project betreft de aanleg van brede geveltuinen rond het Hillebrant Jacobsplein. Daarvoor zijn nu de voorbereidingen gaande. Voorwaarde is wel dat de bewoners hier eigen medewerking aan verlenen, zowel bij de uitvoering als bij het onderhoud.
Een vierde uitvoerbare kans is de aanleg van verticaal groen langs grote blinde muren. Daarvoor moest eerst overleg met twee woningcorporaties plaatsvinden. Deze geven ook blijk van goede wil tot samenwerking. Zoals de ontwikkelingen er nu uitzien is de kans groot dat in 2019 vier van de negen projecten kunnen worden uitgevoerd. Er wordt nu budget gezocht om in 2020 de vervuilde vijvers om te vormen tot plantsoen. In verband met de onderliggende parkeergarage is dat wel een technische uitdaging. We houden u op de hoogte.

Download Kansenkaart Hitte-eiland 3.0