Home » Drie tegelvlaktes: groen, groener, groenst

Drie tegelvlaktes: groen, groener, groenst

Groen Palaceplein
10 mei heeft wethouder Revis het vernieuwde Palaceplein onthuld. En het ziet er prachtig groen uit! Wat een verbetering, want daarvoor was het een ongezellig grijs tegelplein. Wel moesten acht iepen worden gekapt omdat ze in slechte staat waren door de zilte lucht. Er is nu groen aangeplant dat daar tegen bestand is. Het ontwerp werd samen met buurtbewoners bedacht.

Oude Waalsdorperweg wordt het groenst

Langs de Oude Waalsdorperweg ligt een gebied dat nu betegeld is voor gebruik als tijdelijk parkeerterrein. Volgens het bestemmingsplan krijgt het daarna de bestemming ‘groen’. Het gebruik als parkeerterrein wordt echter verlengd. In de MER voor het Internationaal Strafhof is aanbevolen om een ecologische verbinding tussen het bospark en Meijendel te maken. Daarop heeft de AVN gevraagd om vast te beginnen met aanleg van een groene strook met bomen en struiken aan de rand van het parkeerterrein die als corridor kan dienen. Dat is inmiddels toegezegd.

Het Maduroplein was groener
Op het George Maduroplein stonden sinds de uitbreiding 20 jaar geleden lange bakken met bloemen. De laatste jaren groeide er helmgras in, wat niet goed paste in het bosrijke binnenduin. Nu zijn de helmbanen weggehaald en is nage­noeg het hele voorplein versteend voor het 4 mei kindereve­nement. Madurodam heeft beloofd dat er nog een boom wordt geplant. Op 15 juli komt er een monument om de held George Maduro te eren voor zijn 100ste geboortedag. Of het de verder een kale steenvlakte blijft? Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren. De AVN heeft liever dat Madurodam straks uitbreidt op het voorplein, dan dat er weer een nieuw stuk van de Scheveningse Bosjes wordt gekapt u