Home » Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een stichting met een breed maatschappelijk doel en een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. Voorzitter van deze in 2018 opgerichte stichting is prof. dr. Louise Vet, biologe en hoogleraar ecologie aan de WUR. Er is een projectbureau en er zijn werkgroepen. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank streven door samenwerking en wederzijdse stimulans naar een rijkere natuur.

door: Frederike Bloemers

De AVN is supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Biodiversiteit en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds de organisatie van een mini-symposium over Biodiversiteit een aantal jaren geleden staat het daarom hoog op de agenda van de AVN. Het begrip is ook van toepassing op stadsnatuur.
Ook al zijn we een relatief kleine natuurbeschermingsorganisatie, deelname aan een project als dit geeft ons de mogelijkheid om met andere aangesloten organisaties contact op te nemen en inspiratie op te doen. En anderen weten ons beter te vinden. De AVN is immers uniek als organisatie voor de bescherming van de natuur in en om een grote stad..

De stichting Deltaplan vraagt aan de supporters om jaarlijks een overzicht op te sturen van de behaalde resultaten op het gebied van biodiversiteit. Dit heeft als doel een bijdrage aan de landelijke inventarisatie te leveren. Ook al monitoren wij als AVN niet systematisch wat de daadwerkelijke resultaten voor de biodiversiteit van onze activiteiten zijn, deze regelmatige rapportage is voor het Deltaplan belangrijk.

De AVN zet zich in voor biodiversiteit
Het grootste deel van onze inzet komt ten goede aan de diversiteit en rijkdom van soorten. Denk maar aan de broedvogelmonitoring bij sportpark Cartouche in Leidschendam-Voorburg, inzet voor het behoud van en nieuwe aanplant van bomen, zorg voor onderbegroeiing in de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het tegengaan van de aanleg van een fietspad en wandelpaden in de Ruygenhoek in Meijendel, de verbetering van de begroeiing van het Buytenpark in Zoetermeer, het proberen tegen te houden van de toename van stikstofuitstoot door verkeer bij Solleveld en Wapendal.

Campagne “Maak grijs groener”
In een grote stad als Den Haag is er, naast de drie Natura 2000-gebieden, de ca. 940 ha grote parken, de vele groene landgoederen, de lanen en recreatiegebieden uiteraard ook veel grijs. Met grijs wordt natuurlijk de bebouwing en bestrating bedoeld.
De slogan “maak grijs groener” is door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen voor een landelijke campagne, begonnen op 13 oktober 2020.
De stichting wil de daarmee de bekendheid van het begrip biodiversiteit vergroten en mensen tot eigen actie aanzetten. Te beginnen met de tuin of op het balkon, een bloemenlint in de straat, et cetera.

Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de campagne kunt u vinden op maakgrijsgroener.nl