Home » De tuin van kasteel Binckhorst

De tuin van kasteel Binckhorst

Voorontwerp kasteeltuin. Bron: Quickscan Natuurwetgeving Kasteeltuin

 

De in een vorige Haagwinde beschreven bedreigingen van de tuin bij kasteel Binckhorst nemen eerder toe dan af. Ook een nieuw ontwerp van de tuin zelf zorgt voor een afname van het toch al schaarse groen. De AVN heeft samen met de Haagse Vogelbescherming in een gesprek met de gemeente en in een formele zienswijze handreikingen gedaan om het tuinontwerp te verbeteren. Wij hebben een voorstel gedaan een leefomgeving in te richten die de mussen in het gebied terug zou kunnen brengen. In de nabije omgeving zijn die al aanwezig en ook staat het op peil brengen van de mussenpopulatie in de Binckhorst als ‘noodzakelijk‘ genoemd in het ‘Plan openbare ruimte & Buitenruimte Binckhorst’. Helaas wordt dit niet overgenomen door de gemeente in de concrete plannen voor de tuin.

Inmiddels is half juli ook een aanvraag ingediend, vermoedelijk door de gemeente zelf, voor het kappen van 16 bomen (stamomtrekken 30-160 cm), het herplanten van 9 bomen en het aanplanten van 10 nieuwe bomen op het voorterrein van kasteel Binckhorst. Reden voor de aanvraag is herinrichting (constructie van bruggen). Verder zijn de bomen volgens de aanvraag ziek, dood of slecht. De AVN is doende te achterhalen hoe objectief deze informatie is, of die klopt en waar de herplant en nieuwe aanplant van bomen gaat plaatsvinden.