Home » De stank van de ginkgo

De stank van de ginkgo

In het najaar van 2019 doken er in de media uit het hele land plotseling berichten op over stankoverlast van de vruchten van de Ginkgo biloba. Het ging zelfs zover dat wijkbewoners eisten dat de bomen werden verwijderd. Dat werd over het algemeen geweigerd maar in een enkele stad werd er wel gehoor aan gegeven. Zo moesten bijvoorbeeld bomen rond een speeltuin wijken. Gelukkig bleef het bij uitzonderingen.

Door: Joost Gieskes

 

Buteenzuur en urushiol
Het is inderdaad waar dat de vruchten, wanneer ze eenmaal uit de boom vallen, een nogal penetrante geur afgeven. En dat is al helemaal het geval als ze worden platgedrukt. Deze onaangename geur duurt gelukkig niet lang. Met een bezem op een hoopje vegen en dan met stoffer en blik opscheppen is de beste oplossing om ze af te voeren. Met de hand aanraken kun je beter niet doen, want de schil bevat buteenzuur en urushiol en dat kan bij daarvoor gevoelige mensen eczeem veroorzaken.

 

 

Straatboom
In Den Haag en ook in de randgemeenten wordt deze boomsoort regelmatig gebruikt in straten en plantsoenen. De Haagse Piet Heinstraat is beplant met 26 vooral in de herfst opvallende ginkgobomen. In het najaar kleuren de bladeren met hun bijzondere bladvorm namelijk felgeel. Den Haag telt in totaal zo’n 480 ginkgo’s. Dat lijkt een flink aantal, maar op het totaal van 117.000 straatbomen is dat natuurlijk niet zo heel veel.

 

Tweehuizig
Maar waarom kiezen we voor een boom die stinkt? Dat zit zo… De soort is tweehuizig en kent dus mannelijke en vrouwelijke exemplaren. En alleen het zaad van de vrouwelijke variant zorgt in de herfst voor stankoverlast. Daarom wordt voornamelijk gekozen voor aanplant van mannelijke exemplaren. Maar omdat bij jonge bomen het onderscheid niet duidelijk is, worden er per abuis ook wel vrouwelijke ginkgo’s aangeplant. Dat bleek in de Piet Heinstraat. Onbedoeld door de gemeente, maar toch. Pas na 25 à 35 jaar geeft de boom vruchten, vandaar dat ze pas jaren na plaatsing deze verrassing prijsgeven. Een kleine peiling onder de bewoners over de penetrante lucht gaf een milde reactie. De gemeente zorgt voor extra veegbeurten.