Home » De bomen langs de Scheveningseweg

De bomen langs de Scheveningseweg

Voorstel spoorvervanging aangenomen. Over de Scheveningseweg heeft de gemeenteraad in dezelfde vergadering eind november een besluit genomen. Het college heeft voorgesteld het meerderheidsadvies van de ‘Denktank voor spoorvervanging Scheveningseweg’ te volgen. (NB dat is een andere denktank dan de denktank voor de Scheveningse Bosjes). De raad ging daarin mee, drie moties werden verworpen.

Alternatieve constructie niet haalbaar
Een minderheid van de denktank had alternatieve constructies voorgesteld. Die werden door de gemeente afgeraden, omdat ze niet bewezen zijn, duur, tijdrovend en toch nog steeds ten koste zouden gaan van veel (gezonde) bomen.
Door de slechte toestand van het spoor staan de HTM en de gemeente onder tijdsdruk. Ook de huidige, smalle trams kunnen er binnenkort niet meer rijden.

Gezonde lindes behouden
Het voorstel is het spoor met één meter te verschuiven richting bos. Daardoor kunnen de gezonde lindes langs de weg tussen Teldersweg en Scheveningen dorp worden behouden.
Van de kastanjes tussen weg en rails aan de stadskant zijn de meeste ziek. Er is voor gekozen om de hele rij kastanjes in één keer te vervangen, zodat er langs de monumentale weg weer een nieuwe bijpassende uniforme rij bomen ontstaat. De AVN heeft gevraagd de vijftien resterende gezonde, resistente kastanjes te verplanten. Door gebruik van goede grond krijgen de nieuwe bomen optimale groeiomstandigheden. Er komt een damwand, opdat de wortels niet weer met de rails kunnen vergroeien.

Zieke kastanjes
Het in één keer vervangen van de zieke kastanjes is dus niet direct nodig voor dit project. Maar de meerderheid van de raad heeft er om bovengenoemde redenen toch voor gekozen. Door de verschuiving van het spoor komen de rails dichter op 25 oude, bijzondere bomen aan de kant van het bos. De meeste staan aan de stadszijde. Dat is jammer, want dit soort oude bomen zijn belangrijk voor de natuur. Toegezegd is de bomen extra voeding te geven en een wortelvriendelijke constructie toe te passen. Het beton onder het spoor wordt d.m.v. gaten waterdoorlatend. Er worden tevens voorzieningen getroffen voor vleermuizen en voor eekhoorns, zodat die veilig de weg kunnen oversteken.

Middenmasten in plaats van zijmasten

De AVN had in haar advies gekozen voor zijmasten omdat het spoor dan iets minder (30 cm) hoefde te schuiven richting het bos. Het idee was dat daardoor meer van de bijzondere bomen aan de kant van het bos zouden kunnen worden behouden. Dit aspect moest nog nader worden onderzocht. Recent concludeerde de gemeente dat met middenmasten in totaal toch meer bomen kunnen worden behouden en geplant dan met zijmasten.