Home » Contributie en giften

Contributie en giften

Dankzij u als lid kunnen wij als vereniging onze doelstellingen bereiken. De contributiebetaling die u nu doet, ziet de belastingdienst als een gewone gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U kunt wellicht overwegen om hier een periodieke gift van te maken. Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

 

Wat is het voordeel?
Meestal is de hoogte van het bedrag dat u jaarlijks aan giften betaalt te laag om aan de drempel voor aftrek bij de jaarlijkse belastingaangifte te voldoen. Met een periodieke gift maakt het niet uit hoe hoog uw jaarlijks bedrag aan giften is: aftrek is altijd mogelijk.

 

Wat moet u hiervoor doen?
Een formulier invullen. Deze kunt u downloaden via de site van de AVN (avn.nl/anbi-gegevens) of de belastingdienst (zoek op overeenkomst periodieke gift). Op de site van de belastingdienst treft u nog meer informatie aan. Het formulier is in tweevoud, één exemplaar voor de schenker en één voor de ontvanger. U stuurt die deels ingevuld naar de AVN, gericht aan de penningmeester. Wij zorgen dat alles correct wordt gecompleteerd en sturen de formulieren aan u terug. Regel zelf via uw bank de periodieke betaling voor de periode dat u wilt schenken: wij doen geen automatische incasso, zodat de verantwoordelijkheid in dit geval bij u ligt.

 

Wat is het minimum bedrag voor de periodieke gift?
De minimale gift is gelijk aan de contributie. Die is voor 2024 nog € 12.50. Op de laatste Algemene Ledenvergadering is de vergadering akkoord gegaan met een verhoging van de contributie per 1 januari 2025 naar minimaal € 17.50. Betaalt u tevens voor een gezinslid, dan wordt het voor volgend jaar minimaal € 22.50 (2024: € 17.50).