Home » Coalitieakkoord in Den Haag

Coalitieakkoord in Den Haag

Er staan mooie woorden in het coalitieakkoord tussen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voor de komende vier jaar. De AVN heeft in een vroeg stadium een groene puntenlijst opgestuurd.

Foto: Sander Wennekers

 

In het akkoord staan gloedvolle woorden over de groene stedelijke omgeving, dat die belangrijk is voor mensen: ‘Meer bomen en groen bieden verkoeling op warme dagen en zorgen voor minder wateroverlast. Daarnaast levert een groene stad ook directe gezondheidswinst op en kunnen we de biodiversiteit in onze stad verbeteren’. We kunnen het niet mooier zeggen.

 

Bomen in achtertuinen vogelvrij
Volkomen daarmee in strijd is dan ook wat verderop in het akkoord staat: het afschaffen van de kapvergunning in achtertuinen. Helaas zijn vergunningen wel degelijk nodig om de kap van waardevolle bomen te voorkomen. Het komt te vaak voor dat een nieuwe eigenaar alle bomen van de voorganger wil kappen. Juist volwassen bomen dragen het meest bij aan het voorkomen van klimaatverandering naast de andere voordelen die hierboven worden genoemd!

 

Zorgen voor de toekomst
Een zorg van de AVN blijft of er voldoende geld is voor het uitvoeren van het groene beleid. Er ligt volgens de ‘Staat van de Buitenruimte‘ voor 18 miljoen euro aan werk in het groen. In het akkoord is er 10 miljoen voor gereserveerd plus 3 miljoen per jaar. Er is maar driekwart van het benodigde geld gereserveerd voor groenbeheer.
De AVN vindt het belangrijk dat het groen- en natuurbeleid stevig verankerd wordt in de omgevingsvisie, concreet gemaakt in duidelijke regels en in een heldere plankaart voor het omgevingsplan, maar daarover staat weinig vermeld. De visie moet inzetten op versterking van natuur en groen.