Home » CID-plan ingetrokken

CID-plan ingetrokken

CID staat voor Central Innovation district, het omvat het gebied tussen en rondom de drie intercity stations Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI.

Veel organisaties, waaronder de AVN, hebben met succes geprotesteerd tegen de gemeentelijke Structuurvisie CID. Met deze visie willen B&W in het gebied meer dan 20.000 woningen toevoegen aan Den Haag.
Het plan houdt in dat er hoge woontorens in de gebieden rond de drie stations gebouwd worden. In de visie was het groen, afgezien van wat platitudes, niet meer als integraal onderdeel opgenomen. Zelfs het puntensysteem, waarmee projecten vergroend kunnen worden, werd versoepeld. Er was kortom een schrijnend gebrek aan groenvoorzieningen in de plannen. Acht vierkante meter groen per huishouden is de norm. Dat moet voldoende zijn voor een duurzaam, leefbaar gebied. Met deze nota is hoogstens vier vierkante meter haalbaar. Verder deelt de AVN de zorg van de MER commissie dat de plannen leiden tot de uitstoot van meer stikstof, wat erg negatieve gevolgen zal hebben voor onze Natura 2000-gebieden.
Ook maakt de AVN zich zorgen over de toenemende druk op de bestaande omringende parken en bossen, op de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Gelukkig vereist de gemeente met de nota ‘Haagse hoogbouw, Eyeline en Skyline’ dat bij het CID en ook bij de Binckhorst natuur-inclusief gebouwd gaat worden. Naast het inbouwen van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen, verplicht dit ook tot meer (natuurlijk) groen in de directe woonomgeving. Na de inspraak van de AVN en andere organisaties gaat de gemeente zich opnieuw over de nota buigen. In de huidige vorm is deze van de baan!