Home » Buytenpark met hotel en kabelbaan?

Buytenpark met hotel en kabelbaan?

Na de forse verlenging en verhoging van de derde baan werd het een tijd stil rond SnowWorld in het Zoetermeerder Buytenpark. Ogenschijnlijk, want SnowWorld werkte al in 2019 achter de schermen hard aan een Masterplan om de toekomst van het bedrijf in Zoetermeer veilig te stellen. Een plan met onder meer een hotel en een kabelbaan direct grenzend aan de 60 ha natuurbestemd gebied van het Buytenpark. Pas eind 2022 kwam het gemeentebestuur met dit plan naar buiten.

Leon van den Berg

 

Er wordt wel gezegd dat nieuwe bezems schoonvegen. Dat geldt in zekere zin zowel voor SnowWorld onder ‘new management’, als de gemeente Zoetermeer waar een nieuwe en relatief onbekende wethouder aangetreden is. Het gepresenteerde plan ziet er uit alsof een nieuw en liefst groter ei moet worden gelegd.

 

Masterplan
SnowWorld heeft een Masterplan met vier bouwfasen ontwikkeld om de, zoals het bedrijf zelf zegt, onevenwichtige bedrijfsvoering aan te pakken met driekwart van de omzet van oktober tot mei. SnowWorld wil het bedrijf omvormen naar een plek waar het hele jaar (binnen)activiteiten plaatsvinden. De verwerving van het voormalige Ayers Rock (nu Adventure Valley) is als jaarrond klimactiviteitencentrum daarin een belangrijk onderdeel. Op zich allemaal een vanuit de bedrijfsvoering te begrijpen streven, maar het plan heeft wel ongewenste consequenties voor het Buytenpark en in het bijzonder de natuur daarin. Ook zijn de plannen niet in overeenstemming met de in de bestemmingsplannen vastgelegde planologische regels. Die staan nieuwbouw op deze plek niet toe, maar ook geen hotelvoorziening, ook niet in het bestaande complex.

 

Hotel
Eerste van de drie belangrijkste probleempunten is het geplande hotel van drie tot vier verdiepingen hoog. Voorlopig staat het ingetekend op de plaats waar SnowWorld nu een voorraadloods heeft. Zij stelt dat het hotel niet hoger dan de loods zal worden. Maar dat lijkt ongeloofwaardig. Voor die plek is een goothoogte vastgelegd van 2,60 meter. Dan kom je met een hotel niet ver.
SnowWorld heeft bedacht het hotel elders modulair te bouwen en op de bouwplaats te monteren. Dat betekent een snelle bouw en zeer kortdurende overlast voor de buurt. Het gebouw leunt voor wat betreft horecavoorzieningen op wat al in het huidige pand aanwezig is. Dat lijkt allemaal mooi, maar bij meer dan honderd familiekamers voor vier personen, spreek je wel van 400 extra bezoekers per dag bij een volle bezetting. De recreatiedruk neemt daardoor potentieel extreem toe. Alle reden dus om geen hotel in het Buytenpark te willen.

 

Kabelbaan
Het tweede probleemplan van SnowWorld is een nieuw aan te leggen kabelbaan, een zogeheten zipline, vanaf het midden van de uitkijktoren naast SnowWorld naar Adventure Valley. Wie ooit in een speeltuin of pretpark is geweest, weet wat dit betekent: grote geluidsoverlast door gegil, gejoel en ‘angst’-kreten in de wijde omgeving. Dat is de doodsteek voor de rust in het park.

 

Parkeren
Het derde probleem is dat deze nieuwe toestroom meer auto’s betekent. Er is nu meestal rond SnowWorld ruim voldoende parkeergelegenheid. ’s Avonds en ’s nachts ook, maar daar is SnowWorld niet gelukkig mee. De open parkeerplaats trekt ongewenste activiteiten aan, zegt SnowWorld. Daarom wil men het parkeerterrein afsluiten en voor parkeren laten betalen. Dat betekent dat mensen elders in het Buytenpark gaan parkeren. Volgens SnowWorld is die kans klein.

 

Haalbaarheidsonderzoek
Om te kijken of het zinvol is aan een formele planologische procedure voor SnowWorld te beginnen is het gemeentebestuur een haalbaarheidsonderzoek gestart, waarbij de toch al overbelaste gemeente het onderzoek uitvoert en SnowWorld het betaalt. Er is begin mei een eerste participatieronde geweest. Veel omwonenden hadden daarvoor geen uitnodiging gekregen. De aanwezige bewoners waren veelal uitermate kritisch. Ze merkten bijvoorbeeld op dat een belangrijke lokale functie als de SnowWorld sportschool is vervangen door een grote Duijvestein Winterstore. De bijdrage van SnowWorld aan de buurt is daarmee tot een minimum gedaald. Bewoners vragen zich terecht af wat hun voordeel nu nog is.

 

Masterplan Natuur
Ook natuurverenigingen in en om Zoetermeer zijn tegen. De AVN heeft een aanzet tot een eigen Masterplan Natuur van het Kwaliteitsteam Buytenpark mede ondertekend. Ook de Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer heeft het plan ondersteund.

Dit eigen masterplan zal in delen de komende jaren verder worden ontwikkeld. In het eerste deel van het plan wordt er onder meer voor gepleit de natuur in het Buytenpark niet verder onder ‘recreatiedruk’ te zetten. Voorgesteld wordt daarom de natuur de status te geven van stiltegebied met daaromheen een bufferzone van 250 meter waarbinnen niet mag worden gebouwd. Dit plan is onlangs aan zowel het bestuur van de gemeente Zoetermeer als dat van de provincie Zuid-Holland gestuurd. Inmiddels krijgt het steun van andere gebruikers van het Buytenpark. De bedoeling is dat het masterplan groeit. Andere stedelijke natuur komt de komende jaren ook aan bod.