Home » Bunkers toeristische attractie ?

Bunkers toeristische attractie ?

Vijfenzeventig jaar na aanleg staan de bunkers langs de kust steeds meer in de publieke belangstelling. De generaties van na de oorlog zien in de betonnen kolossen nu geen bedreiging door de bezetter meer, maar een stuk geschiedenis. Maar of dat nou een toeristische attractie moet worden ?

In 2009 werd de AVN gevraagd mee te denken om de ‘Batterij Scheveningen Noord’ langs de kust ten noorden van het Zwarte Pad open te stellen voor publiek. Die vraag kwam voort uit een subsidie die indertijd door het college beschikbaar was gesteld om de bunkers op te knappen. De vraag liep ver voor de realiteit uit, want men was vergeten contact te leggen met Dunea, de beheerder van de duinen. Het antwoord was dan ook kort: “Neen, daar gaan wij niet mee akkoord”. Dunea gaf de voorkeur aan de kwetsbare natuur in de zeereep en wist dat deze bunkers in gebruik waren als overwinteringsplaats van de grootste populatie meervleermuis in West-Europa.

Wie dacht dat de plannen daarmee van tafel waren, komt bedrogen uit; want inmiddels ligt er een nieuwe aanvraag vanuit de Stichting Atlantikwallmuseum Scheveningen. Er wordt nu echter eerst een haalbaarheidsonderzoek ingesteld waarbij belanghebbenden, waaronder de AVN, randvoorwaarden en knelpunten mogen aanreiken.
Zomaar “nee” zeggen helpt nu niet. Niet meedenken helpt ook niet, want dan telt je mening niet meer mee. Stevige randvoorwaarden neerleggen dus om de kans dat het een museum wordt zo klein mogelijk te maken.  Uiteraard gaan de vleermuizen voor. Geen ingang vanaf het Zwarte Pad vanwege massatoerisme  vanaf het strand. Toegang uitsluitend kleinschalig onder begeleiding. Maar eigenlijk… liever niet want de natuur in de duinen is hier veel te kwetsbaar.  De belangen van natuur en cultuur zijn hier behoorlijk strijdig. Op de website van de stichting Atlantikwall museum wordt reeds een voorschot genomen op de openstelling. Het is net alsof je nu al kunt reserveren voor een rondleiding in de “spannende bunkers”. Spannend was het zeker tijdens de oorlog, maar of de huidige generatie zich daar een voorstelling van zal kunnen maken, valt zeer te betwijfelen.