Home » Bomenkap voor Madurodam

Bomenkap voor Madurodam

In 2017 besloot de gemeenteraad om Madurodam met zesduizend vierkante meter te laten uitbreiden. De bomen die worden gekapt moeten gecompenseerd worden. Daarvoor is het talud van het Hubertusviaduct aangewezen. Afgelopen augustus lagen de kapvergunning voor de uitbreiding en voor de compensatie ter inzage. Om belanghebbenden de gelegenheid te geven er op te reageren.

Het compensatiegebied ligt op een helling geïsoleerd tussen drukke wegen. Er staan al bomen, die niet als compensatie gezien mogen worden.

 

Bij de compensatie gaat het zowel over het oppervlak bos op het nu boomloze deel van het talud als om het aantal bomen. Als blijkt dat de beplanting op het talud onvoldoende compensatie vormt kan daarnaast de Koninginnegracht worden vergroend, of beter nog, de Teldersweg met groen overkluisd.

 

In het oorspronkelijke plan stond dat ook het voorplein vergroend wordt met bomen en dat de daken van de paviljoens die Madurodam gaat bouwen zodanig worden begroeid dat ook daar sprake is van natuurcompensatie. Maar de definitieve beplanting van het voorplein is volgens Madurodam nog jaren weg.

 

Achter Madurodam, op drie meter van het ‘olifantenpad’, de rand van het overgebleven bos, komt een scherm waarachter wordt afgegraven, de zogenaamde ecowal. Het idee van de ecowal was een natuurlijke, robuuste grens die moet voorkomen dat Madurodam bij verdere toekomstige werkzaamheden het overgebleven bos aantast. De vraag is of het scherm robuust genoeg is. Bovendien gaan er exoten geplant worden.

 

Wat gebeurt er aan de Madurodamkant achter het scherm? Madurodam heeft de AVN beloofd dat twee waardevolle meerstammige bomen blijven staan, op een terp. De AVN zou graag zien dat geleidelijker wordt gekapt en afgegraven, afhankelijk van de bouw van de nieuwe paviljoens. Want als die niet klaar zijn, zijn er ook geen daken met boszoom. Helaas blijkt het plan om eerst overal te kappen en te ontgraven. De paviljoens komen er pas op termijn.

 

En wat gebeurt er met het vrijgekomen zand? De AVN vindt dat het moet worden gebruikt in de omgeving. Bijvoorbeeld langs de Teldersweg als lage richel tegen het bandengeluid van het verkeer, of op het voorplein.