Home » Bloemetjes en bijtjes op de tram- en bushaltes in Den Haag

Bloemetjes en bijtjes op de tram- en bushaltes in Den Haag

Zoals we allemaal weten staat de biodiversiteit zwaar onder druk. Vooral in een stedelijke omgeving kan een goede bijdrage geleverd worden aan herstel hiervan. Vaak hoeft dit niet zo ingrijpend te zijn, als het maar iets is dat door velen wordt gedragen. In 2019 verscheen in de pers een bericht dat de gemeente Utrecht al haar bushokjes had ‘vergroend’. Dit bericht zorgde ervoor dat de Islam Democraten en Groen Links openlijk meedeelden dat zij dit wel zagen zitten in de Den Haag, maar meer hoorden wij niet. Dat stimuleerde ons om een initiatiefvoorstel te lanceren om de Haagse haltes te vergroenen.

door: Caroline Boonstra en Adri Remeeus

 

Doel
Vergroening is niet alleen voor de sier! Naast het hiervoor genoemde herstel van de biodiversiteit zijn er nog talloze voordelen te noemen van vergroening. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een beter stadsklimaat. Ook dragen groene daken bij aan de wateropvang: tot wel twintig liter per vierkante meter. Ook kunnen dit soort stepping stones een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van (vliegende) insecten.
Dit soort groen vermindert fijnstof met ongeveer 150 milligram per vierkante meter oppervlak, het levert verkoeling en is een voedselbron voor onder anderen bijen, hommels en vlinders. Het verbetert de leefomgeving voor foeragerende en broedende vogels. Honden en mensen kunnen er immers niet bij komen. Maar ongetwijfeld zijn er nog meer voordelen.
Vooral voor insecten is het belangrijk. Deze hebben een groot herstelvermogen. Wanneer ze in aantal toenemen kunnen bijvoorbeeld vogels daarop “meeliften” omdat hun voedselvoorraad toeneemt.

Een uitdaging!
Een project als dit moet je aan de ene kant groot willen aanpakken, maar aan de andere kant biedt een beperkte start een betere kans op succes. Daarom was ons vertrekpunt alle abri’s in het parkeervergunninggebied Centrum.
We hebben vanaf het begin zoveel mogelijk partijen bij het project betrokken, waaronder de Gemeente Den Haag, de HTM als beheerder/eigenaar van de abri’s, Dunea en het Hoogheemraadschap Delfland.
In december 2019 is ons project in het Stedelijk Groen Overleg aan ambtenaren van de gemeente Den Haag gepresenteerd. Het werd daar goed ontvangen, maar om het verder te verwezenlijken moesten wij ook de andere partijen om de tafel krijgen.
Dat heeft helaas door de eerste Corona-golf een flinke tijd stil gelegen. Toen de eerste versoepelingen van de Covid-19-maatregelen een feit werden, hebben we onze acties weer opgestart.
Helemaal stilgevallen was overigens alleen het overleg. Intern heeft de gemeente het project opgepakt en verder doorontwikkeld. Wethouder Van Tongeren heeft deze zomer ontwerpen laten maken en er zijn inmiddels twee proefopstellingen gerealiseerd.
Er is één abri met een groen dak en één met zonnepanelen. Het Hoogheemraadschap en de HTM doen mee met dit project.
Het wordt begeleid door een Belgisch bedrijf. Dit heeft de haltes in Utrecht ook gerealiseerd. Ook daarbij heeft Corona voor vertraging gezorgd. Uiteindelijk zijn de abri’s zonder mededeling en zonder officieel openingsmoment neergezet. Ongetwijfeld eveneens vanwege Corona. Het bedrijf heeft, kennelijk om ongewenste toeloop te vermijden, zonder nadere aankondiging in de nacht een tweetal hokjes vervangen: één met sedum en één met zonnepanelen. Ze zijn geplaatst bij het stadhuis, om precies te zijn bij de Kalvermarkt..
Ze zien er mooi uit, maar of de zonnepanelen momenteel hun doel bereiken, is voor ons nog een vraag. Zo te zien is de stroomaftap van de zonnepanelen nog niet geregeld. Ongetwijfend wordt dit nog opgepakt. Binnenkort gaat de AVN met de verantwoordelijke ambtenaar praten over de verdere uitrol van de groene abri’s en onze verdere inbreng.
Ondanks de Corona-communicatiestoornissen is het een succes te noemen dat er al twee zijn gekomen!